Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: rozbudowa stacji elektroenergetycznej GPZ Lipno wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową budynku rozdzielni SN Lipno Wieś I Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Petycja w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Działalność gospodarcza Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – modernizacja obiektów inwentarskich Lipno Wieś I Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Zarządzenie nr 102-2020 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno oraz zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2019r Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa elektrowni fotowoltaicznej Radomice Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Huta Głodowska VI Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Farma Fotowoltaiczna Kolankowo Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Sieć kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej w miejscowości Radomice Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – kwiecień 2020 roku Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Fotowoltaicznej Lipno Wieś II Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Raport o stanie Gminy Lipno za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Sesja Rady Gminy: XVI Posiedzenie w dniu 27 maja 2020, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Sprawozdanie z badań wody nr 1004/20 – wodociąg Głodowo Szczegóły
Artykuł 13.05.2020 Informacja o zmianie ceny wody i ścieków Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019 przez Gminę Lipno Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa Farmy Fotowoltaicznej Maliszewo II Szczegóły
Przetargi 07.05.2020 Informacja o wyborze oferty: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Informacja: ZBLIŻA SIĘ TERMIN PŁATNOŚCI II RATY PODATKU 2020 ROKU Szczegóły
« 1 2 3 64 65 »