Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.07.2021 Zarządzenie nr 189/2021 Wójta Gminy Lipno z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno za II kwartał 2021r. Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – obora Białowieżyn Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – obora Białowieżyn Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – farma fotowoltaiczna Wichowo Szczegóły
Artykuł 14.07.2021 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – czerwiec 2021 roku Szczegóły
Artykuł 14.07.2021 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – maj 2021 roku Szczegóły
Artykuł 12.07.2021 ZARZĄDZENIE NR 178/2021 WÓJTA GMINY LIPNO z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Gminy Lipno z siedzibą w Wichowie i Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z siedzibą w Radomicach za 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Czernikowo o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 Zarządzenie nr 183-2021 w sprawie zmiany regulaminu dostępu do sieci HotSpot Urzędu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 5 farm fotowoltaicznych w Ośmiałowie Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa do 10 farm fotowoltaicznych w Ośmiałowie Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa Farmy Fotowoltaicznej Kolankowo II Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 ZARZĄDZENIE NR 182/2021 WÓJTA GMINY LIPNO z dnia 01 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedur wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Urząd Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 ZARZĄDZENIE NR 179/2021 WÓJTA GMINY LIPNO z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.07.2021 Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii kablowej nn – 0.4 kV w miejscowości Karnkowo Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii kablowej nn – 0.4 kV w miejscowości Biskupin Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Sprawozdanie z badań próbek wody nr 1640-1641/2021 – wodociąg publiczny Jastrzębie Szczegóły
Artykuł 22.06.2021 Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 XXV Posiedzenie w dniu 29 czerwca 2021, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
« 1 2 3 82 83 »