Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – elektrownia fotowoltaiczna MALISZEWO II Szczegóły
Artykuł 14.02.2020 Zarządzenie nr 86/20 Wójta Gminy Lipno z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Przetargi 13.02.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – styczeń 2020 roku Szczegóły
Przetargi 11.02.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Krzyżówki – Barany – Grabiny Nr 170533C Szczegóły
Przetargi 11.02.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Kłokock-Głodowo nr 170520C Szczegóły
Przetargi 11.02.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Łochocin – Lisek nr 170531C Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – styczeń 2020 roku Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 Sprawozdanie z badań wody nr 104/20 – wodociąg Głodowo Szczegóły
Artykuł 04.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego Szczegóły
Przetargi 04.02.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łochocin Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 Wójta Gminy Lipno z dnia 30.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Uchwała RIO w sprawiewyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Sprawozdanie z badań wody nr 105-16/20 – wodociąg Głodowo Szczegóły
Przetargi 20.01.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łochocin Szczegóły
Przetargi 17.01.2020 Plan zamówień publicznych na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Podatki – formularze Szczegóły
Przetargi 13.01.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
« 1 2 3 60 61 »