Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.08.2017 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy LIPNO Szczegóły
Przetargi 10.08.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Okrąg – Kolankowo, ul. Spacerowa Szczegóły
Przetargi 10.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignackowo Szczegóły
Przetargi 10.08.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 09.08.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Petycja mieszkańców wsi Zbytkowo w sprawie utwardzenia drogi relacji Zbytkowo – Chełmica gm. Fabianki Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa budynku inwentarskiego – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1450 tuczników (203 DJP) w miejscowości Głodowo Szczegóły
Przetargi 07.08.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Zakup i dostawa złóż filtracyjnych Szczegóły
Przetargi 01.08.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy: Informacja o rodzaj opakowań złóż filtracyjnych Szczegóły
Przetargi 28.07.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy: Zakup i dostawa złóż filtracyjnych Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipno: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2017 Elżbieta Warzyńska, Zastępca Kierownika GOPS Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2017 Ewa Rozen, Dyrektor Biblioteki w Radomicach Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2017 Grzegorz Andrzej Koszczka, Kierownik RGK Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2017 Hanna Szlągiewicz, Kierownik GOPS Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2017 Irena Retlikowska, Dyrektor SP Jastrzebie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2017 Iwona Ewa Kornacka, Dyrektor SP Maliszewo Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2017 Izabela Balcerkowska, Skarbnik Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2017 Joanna Wołodko, Dyrektor SP Trzebiegoszcz Szczegóły
« 1 2 3 24 25 »