Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.08.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno Nr 126/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Lipno która odbędzie się w Świetlicy wiejskiej w Radomicach w dniu 31 sierpnia 2016 r. Szczegóły
Przetargi 19.08.2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipno z dnia 19.08.2016 r. o drugim przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Huta Głodowska Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała XVII-128-16 z dnia 29 lipca zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała.XVII.127.16.2016-07-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała.XVII.126.16.2016-07-29 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała.XVII.125.16.2016-07-29 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała.XVII.124.16.2016-07-29 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała.XVII.123.16.2016-07-29 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 17.08.2016 Uchwała.XVII.122.16.2016-07-29 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipno Szczegóły
« 1 2 3 28 29 »