Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.12.2019 Zapytanie ofertowe: Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego – pozwolenie wodnoprawne – Karnkowo Szczegóły
Przetargi 06.12.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup paliwa do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 06.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 03.12.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: sprzedaż środków transportu Szczegóły
Przetargi 02.12.2019 Informacja z sesji otwarcia ofert: Zakup paliwa do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Petycja w sprawie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur dot. płatności bezgotówkowych Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – listopad 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – listopad 2019 rok Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – Łochocin Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie farmy fotowoltaicznej Szczegóły
Przetargi 20.11.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliwa do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Sprawozdanie z badań wody nr 2951-2955-19 w punktach poboru wyznaczonych jako zastępcze punkty poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Sprawozdanie z badań wody nr 2956-2958-19 – wodociąg Głodowo Szczegóły
Przetargi 18.11.2019 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oraz dzierżawę gruntów ogłoszonego na dzień 18.11.2019 w części działki 26 w obrębie Barany Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maliszewie Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Szczegóły
« 1 2 3 58 59 »