Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2017 Uchwała Nr 5/Kr/2017 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Uchwała Nr 8/S/2017 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Uchwała Nr 1/D/2017 Składu Orzekającego Nr 8 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Uchwała Nr 2/Kd/2017 Składu Orzekającego nr 8 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Zarządzenie Nr 177/2017 Wójta Gminy Lipno w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Lipno w dniu 25 maja 2017 roku Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Petycja w sprawie przystąpienia przez Gminę Lipno do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017 Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Zarządzenia Nr 175/17 Wójta Gminy Lipno z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Przetargi 08.05.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa i montaż wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi oraz materiałów do montażu tych wodomierzy Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Budowa dwóch budynków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zlotopole, z przeznaczeniem na chów zwierząt Szczegóły
Przetargi 19.04.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa i montaż wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi oraz materiałów do montażu tych wodomierzy Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXV.181.17.2017-04-04 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXV.180.17.2017-04-04 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXIV.179.17.2017-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXIV.178.17.2017-03 w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała Nr XXIII-177-17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXIII.176.17.2017-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r. Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała Nr XXIII-175-17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki Szczegóły
« 1 2 3 19 20 »