Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 15.12.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Uchwała Nr 10-WPF-2017 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały WPF na lata 2018-2027 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Uchwała Nr 10-P-2017 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2018 r Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Uchwała Nr 9-Dpr-2017 Składu Orzekającego nr 8 RIO w Bydgosczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2018 r Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Przetargi 12.12.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Lipno, która odbędzie się 19 grudnia 2017 r. w Radomicach Szczegóły
Artykuł 07.12.2017 Stawki podatkowe na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.233.17.2017-11-23 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.232.17.2017-11-23 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.231.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kazimierza Różyckiego w Jastrzębiu Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.230.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.229.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.228.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Karnkowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Karnkowie i Publiczne Gimnazjum w Karnkowie w Szkołę Podstawową w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.227.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Radomicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Radomicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Radomicach Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.226.17.2017-11-23 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Wichowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wichowie i Publiczne Gimnazjum w Wichowie w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Wichowie Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.225.17.2017-11-23 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.224.17.2017-11-23 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.223.17.2017-11-23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok i zwolnień w tym podatku Szczegóły
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.222.17.2017-11-23 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 Szczegóły
« 1 2 3 29 30 »