Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.09.2021 Petycja dotycząca przekazania informacji do podległych jednostek edukacyjnych Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa obory w miejscowości Chodorążek Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa obory w miejscowości Chodorążek Szczegóły
Artykuł 06.09.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania – budowa elektrowni fotowoltaicznej w obrębie Lipno Wieś I Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii kablowej nn – 0.4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn – 0.4 kV w miejscowości Maliszewo Szczegóły
Artykuł 25.08.2021 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – sierpień 2021 roku Szczegóły
Artykuł 23.08.2021 Sprawozdanie z badań próbek wody nr 2008-2009/2021 – wodociąg publiczny Jastrzębie Szczegóły
Artykuł 18.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna w Piątkach Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Wojciech Frymarkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Karnkowie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Wacław Ziemiński Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Tomasz Wiśniewski Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Teresa Sztuka Dyrektor Ośrodka Kultury Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Stanisław Strużyński Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Robert Złakowski Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Rafał Has Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Olimpia Gajewska Kierownik Dziennego Domu „Senior+” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Marta Górska Specjalista pracy socjalnej w GOPS Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Marek Wysocki Kierownik ROR Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Marcin Chojnicki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Marcin Chojnicki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu Szczegóły
« 1 2 3 84 85 »