Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.02.2018 Ocena okresowa – wodociąg Głodowo – luty 2018 Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji – Przebudowa istniejącej rozdzielni 110kV i 15kV w stacji elektroenergetycznej 110-115kV Lipno Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Sprawozdanie z badań wody nr 88/18, LHK.9051.1.8.1.2018 – wodociąg Głodowo Szczegóły
Przetargi 16.02.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert Dostawa wyposażenia punktów przedszkolnych Szczegóły
Przetargi 16.02.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Uchwała Nr 1-D-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Uchwała Nr 1-Kd-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Rozeznanie rynku na dostawę dwóch zestawów wewnętrznych drzwi wejściowych Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Wybory samorządowe 2018 – informacje Szczegóły
Przetargi 09.02.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej nr 17052C Ostrowite – Szczepanki etap I i II Szczegóły
Przetargi 08.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia do punktów przedszkolnych Szczegóły
Przetargi 07.02.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniej oferty Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C – etap II Szczegóły
Przetargi 07.02.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C – etap I Szczegóły
Przetargi 07.02.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej nr 170695 C ul. Sierpecka etap II Szczegóły
Przetargi 07.02.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej Popowo – Ostrowite Nr 170527C Szczegóły
Przetargi 07.02.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia punktów przedszkolnych Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w wtorek 06 lutego 2018 roku Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 WÓJT GMINY LIPNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2018 ROKU Szczegóły
Przetargi 01.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu Szczegóły
« 1 2 3 32 33 »