Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.04.2020 Nadanie (ustalenie) numeru porządkowego dla nieruchomości Szczegóły
Przetargi 07.04.2020 Informacja o wyborze oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 170580C Okrąg – Kolankowo w miejscowości Okrąg Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża „Huta Głodowska VI” Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Sprawozdanie z badań wody nr 857-20 – wodociąg Jastrzębie Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – marzec 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Przetargi 26.03.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej nr 170580C Okrąg – Kolankowo w miejscowości Okrąg Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Ośmiałowo Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa kanalizacji sanitarnej w Radomicach Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Informacja w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych w 2020 r. na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 20.03.2020 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Ważne: ograniczenia w dostępie do usług dla interesantów Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Wody Polskie – Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z otworów czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej w miejscowości Trzebiegoszcz gm. Lipno Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Wody Polskie – Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z otworów czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej w miejscowości Brzeźno gm. Lipno Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – rozbudowa drogi krajowej nr 67 na odcinku Lipno-Radomice Szczegóły
Przetargi 11.03.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170580C Okrąg – Kolankowo w miejscowości Okrąg Szczegóły
Przetargi 11.03.2020 Wójt Gminy Lipno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 09.03.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zarządzenie nr 89/20 Wójta Gminy Lipno z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipno w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Sesja Rady Gminy: XIV Posiedzenie w dniu 12 marca 2020, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
« 1 2 3 62 63 »