Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.170.17.2017-02-10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.169.17.2017-02-10 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jadwigi w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.168.17.2017-02-10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno na prowadzenie zadania publicznego polegającego na Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała Nr XXII-167-17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała Nr XXII-166-17 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.165.17.2017-02-10 w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała Nr XXII-164-17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.163.17.2017-01-24 w sprawie określenia wysokości opłat w przedszkolach publicznych i innych formach wychowania Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.162.17.2017-02-10 w sprawie zniesienia nazwy ulicy Armii Czerwonej Szczegóły
Artykuł 16.02.2017 XXII Sesja rady Gminy Lipno – Relacja – portal pooczach.pl Szczegóły
« 1 2 3 40 41 »