Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.01.2020 Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Uchwała RIO w sprawiewyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Sprawozdanie z badań wody nr 105-16/20 – wodociąg Głodowo Szczegóły
Przetargi 20.01.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łochocin Szczegóły
Przetargi 17.01.2020 Plan zamówień publicznych na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Podatki – formularze Szczegóły
Przetargi 13.01.2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Lipno Wieś II Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Wody Polskie – obwieszczenie-udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – pobór wód podziemnych Trzebiegoszcz Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Wody Polskie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Trzebiegoszcz Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Wody Polskie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Piątki Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Wody Polskie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Grabiny Szczegóły
Przetargi 07.01.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – grudzień 2019 roku Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – grudzień 2019 roku Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lipno Szczegóły
« 1 2 3 60 61 »