Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.11.2017 Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Lipno w dniu 23 listopada 2017 roku Szczegóły
Przetargi 16.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliwa do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 16.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych i placówek kultury na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Uchwała.XXX.220.17.2017-10-26 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Uchwała.XXX.219.17.2017-10-26 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebiegoszczu Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Uchwała.XXX.218.17.2017-10-26 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Maliszewie Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Uchwała.XXX.217.17.2017-10-26 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Uchwała.XXX.216.17.2017-10-26 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Przedszkola samorządowego w miejscowości Karnkowo” Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Uchwała.XXX.217.17.2017-10-26 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji-Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania-Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 30.10.2017 Petycja dot. przekazywania za pośrednictwem Gminy, informacji dla Mikroprzedsiębiorców Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii energetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie ewidencyjnym OSTROWITE Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 10.00 Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Zarządzenie Nr 205/17 Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – eksploatacja złoża piasków skaleniowo – kwarcowych HUTA GŁODOWSKA IV Szczegóły
Przetargi 11.10.2017 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Uchwała Nr 64-K-2017 Składu Orzekającego Nr 13 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXIX.215.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXIX.214.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r. Szczegóły
« 1 2 3 27 28 »