Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.11.2019 Posiedzenie nr XII w dniu 18 listopada 2019, godz. 12:00 Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – listopad 2019 roku Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Sprawozdanie z badań wody nr 2820 -2822-19 – wodociąg Głodowo Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lipno w roku szkolnym 2018-2019 Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa hal magazynowych, budynku socjalnego oraz wiaty załadunkowej Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Przetargi 06.11.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 04.11.2019 Wójt Gminy Lipno OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY na sprzedaż środków transportu Szczegóły
Przetargi 30.10.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawę ekogroszku do jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 30.10.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Popowo-Ostrowite Nr 170527C – etap II Szczegóły
Przetargi 30.10.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Artykuł 23.10.2019 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipno: Stanowisko ds. budownictwa Szczegóły
Przetargi 23.10.2019 Informacja z sesji otwarcia ofert: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Popowo-Ostrowite Nr 170527C Szczegóły
Przetargi 23.10.2019 Informacja z sesji otwarcia ofert: Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kolankowie Szczegóły
Przetargi 22.10.2019 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa ekogroszku do jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 22.10.2019 Informacja z otwarcia ofert: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – październik 2019 roku Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Kalendarze polowań 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 17.10.2019 Sprawozdanie z badań wody nr 2585 -2586-19 – wodociąg Jastrzębie Szczegóły
« 1 2 3 57 58 »