Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2019 Uchwała nr 4-S-2019 Składu Orzekającego RIO – Opinia RIO z wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Przetargi 19.04.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu Szczegóły
Przetargi 18.04.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 17 kwietnia 2019 r. numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Radni-Sesja VIII Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2019, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji – rozbudowa sieci wodociągowej Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie postępowania – studnia głębinowa w miejscowości Okrąg Szczegóły
Przetargi 15.04.2019 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C – etap II i III Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 12 kwietnia 2019 r o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – marzec 2019 rok Szczegóły
Przetargi 10.04.2019 Informacja z sesji otwarcia ofert: Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu Szczegóły
Artykuł 09.04.2019 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Przetargi 08.04.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C – etap II i III Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Uchwała.VII.27.2019.2019-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Uchwała VI-26-19 z 21.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Uchwała.VI.25.2019.2019-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r. Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Uchwała.VI.24.2019.2019-03-21 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Uchwała.VI.23.2019.2019-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki Szczegóły
Akty prawne 05.04.2019 Uchwała Nr VI-22-2019 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lipno Szczegóły
« 1 2 3 51 52 »