Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.12.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – kopalnia kruszywa Huta Głodowska Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Informacja do Petycji – Inicjatywa – Czystsze Powietrze – Dbajmy o Zdrowie i Rodzinę Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Lipno w dniu 15 grudnia 2016 r. w Radomicach Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch wolnostojących wielorodzinnych budynków socjalnych o funkcji mieszkalnej Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Bibliotekarze wychodzą z inicjatywą do jednej z miejscowych szkół. Wszystko, aby promować czytanie. Gazeta_Pomorska_Tygodnik_Lipnowski_06_12_2016 Szczegóły
Przetargi 05.12.2016 Informacja dotycząca postępowania nr RGK.271.15.2016 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Stawki podatkowe na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała XX 151 z 18.11.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.150.16.2016-11-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XX-149-16 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia Szczegóły
« 1 2 3 35 36 »