Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 13.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łochocin Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Radomice Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne – uzupełnienie decyzji – odprowadzenie wód ściekowych dk nr 10 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Uchwała VIII 33 2019 z dnia 25 kwietnia 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Informacja: IX Sesja Rady Gminy Lipno w dniu 19 czerwca 2019, godz. 13:00 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Uchwała.VIII.32.2019.2019-04-25 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Uchwała.VIII.31.2019.2019-04-25 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Uchwała.VIII.30.2019.2019-04-25 w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Uchwała.VIII.29.2019.2019-04-25 w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Szczegóły
Akty prawne 11.06.2019 Uchwała.VIII.28.2019.2019-04-25 w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 10.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C etap III, IV i V Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Sprawozdanie finansowe ZS Radomice za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Sprawozdanie finansowe ZS Karnkowo za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Sprawozdanie finansowe SP Wichowo za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Sprawozdanie finansowe SP Trzebiegoszcz za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Sprawozdanie finansowe SP Maliszewo za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Sprawozdania finansowe SP Jastrzębie za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Sprawozdania finansowe SAPO Gminy Lipno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Sprawozdania finansowe GOPS za rok 2018 Szczegóły
« 1 2 3 53 54 »