Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.04.2018 Informacja o XXXV sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w czwartek 26 kwietnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 ZARZĄDZENIE Nr 245/18 Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – marzec 2018 rok Szczegóły
Przetargi 09.04.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Złotopole – Konopie nr 170506 C etap I i II Szczegóły
Przetargi 09.04.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 170575 C Chlebowo – Wolęcin Szczegóły
Przetargi 09.04.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 170529 C Wichowo – Chełmica Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Sprawozdanie z badań wody nr 313/18, L.9051.1.35.1.18/LHŻ – wodociąg Jastrzębie Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – marzec 2018 rok Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Lipno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 Uchwała NR XXXIV/258/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2027 Szczegóły
Przetargi 28.03.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XXXIV/248/18 w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIV/257/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIV/256/18 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIV/255/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIV/254/18 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie w Przedszkole Samorządowe w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIV/253/18 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno na prowadzenie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Cmentarza Komunalnego w Złotopolu Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIV/252/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIV/251/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 34 35 »