Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.10.2021 Plan polowań Koła Łowieckiego nr 109 Orzeł we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.10.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej w obrębie Lipno Wieś I Szczegóły
Artykuł 22.10.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie Lipno Wieś I Szczegóły
Artykuł 21.10.2021 II Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż środków transportu: autobusy Szczegóły
Artykuł 21.10.2021 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż środków transportu Szczegóły
Artykuł 20.10.2021 Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – farma fotowoltaiczna Ośmiałowo Szczegóły
Artykuł 19.10.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej w miejscowości Okrąg, gmina Lipno Szczegóły
Artykuł 19.10.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Okrąg Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2022-2030 Szczegóły
Artykuł 15.10.2021 Informacja z otwarcia oferty w ramach ogłoszonego pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż środków transportu: beczka asenizacyjna, autobusy Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie 53-2021 Starosty Powiatu Lipnowskiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna w m. Jastrzębiu Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej w m. Okrąg, gmina Lipno Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – farma fotowoltaiczna Wichowo Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -elektrownia fotowoltaiczna KARNKOWO II Szczegóły
Artykuł 12.10.2021 Obwieszczenie Rady Gminy Lipno z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 12.10.2021 Uchwała.XXVII.167.2021.2021-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020”. Szczegóły
Akty prawne 12.10.2021 Uchwała.XXVII.166.2021.2021-09-28 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021–2036 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2021 Uchwała.XXVII.165.2021.2021-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 12.10.2021 Uchwała.XXVII.164.2021.2021-09-28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu Szczegóły
« 1 2 3 86 87 »