Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała Nr XXVII.197.17-06-20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała.XXVII.196.17.2017-06-20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała.XXVII.195.17.2017-06-20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno w 2017 r Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała.XXVII.194.17.2017-06-20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2017 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała.XXVII.193.17.2017-06-20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała.XXVII.192.17.2017-06-20 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała.XXVII.191.17.2017-06-20 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lipno za pomocą Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała.XXVII.190.17.2017-06-20 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała.XXVII.189.2017.2017-06-20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała Nr XXVI-188-17 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała.XXVI.187.17.2017-05-25 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała Nr XXVI-186-17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy lipno Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała Nr XXVI-185-17 w sprawie uchwalenia Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała Nr XXVI-184-17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała.XXVI.183.17.2017-05-25 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 23.06.2017 Uchwała.XXVI.182.17.2017-05-25 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Biskupin, gmina Lipno Szczegóły
Przetargi 16.06.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno” Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Lipno 20 czerwca 2017 roku /wtorek/ o godzinie 13.00 Szczegóły
« 1 2 3 21 22 »