Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 12.01.2017 Informacja o wyniku przetargu: sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Huta Głodowska Szczegóły
Artykuł 12.01.2017 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2017 ROKU. Szczegóły
Artykuł 04.01.2017 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Świadczenia wynikające z ustawy „Za życiem” Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Ogłoszenie w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 29.12.2016 Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała.XXI.161.16.2016-12-15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała NR XXI-160-16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata Szczegóły
« 1 2 3 38 39 »