Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.09.2020 Uchwała 13-I-2020 RIO z dnia 17 września w sprawie wyrażenia opinii o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020r Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Sesja Rady Gminy: XVIII Posiedzenie w dniu 30 września 2020, godz. 12:00 w Urząd Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa Farmy Fotowoltaicznej w miejscowości Złotopole Szczegóły
Przetargi 18.09.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej nr 170634C ul. Rolna Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zawiadomienie Wojewody K-P o prawie do wypowiedzenia się w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Miasto Bydgoszcz nieruchomości położonej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – wrzesień 2020 roku Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Informacja w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego Jastrzebie gm. Lipno Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna w Radomicach Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, usługę wodną, szczególne korzystanie z wód – w m. Złotopole gm. Lipno Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Petycja mieszkańców w sprawie uwzględnienia w budżecie środków na zmianę nawierzchni drogi Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Buchowo” o mocy do 4 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa Farmy Fotowoltaicznej w miejscowości Jastrzębie Szczegóły
Przetargi 03.09.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170634C ul. Rolna Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ O KOLEJNE POMIESZCZENIA GOSPODARCZE – Popowo Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w ramach jej przebudowy Biskupin Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – sierpień 2020 roku Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Sprawozdanie z badań próbek wody nr 2189-2190-2020 – wodociąg Jastrzębie Szczegóły
Przetargi 18.08.2020 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo gmina Lipno – dostawa wyposażenia Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Złotopole Szczegóły
Artykuł 12.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii kablowych nn-0,4 kV Biskupin Szczegóły
« 1 2 3 70 71 »