Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2022-2030

Gmina Lipno przystąpiła do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2022-2030”. Uprzejmie informujemy, że od 15.10.2021 r. do 12.11.2021 r. prowadzone jest badanie ankietowe, mające na celu określenie kierunku rozwoju Gminy Lipno. Państwa odpowiedzi pozwolą nam określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia inwestycyjne w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy jakości życia na jej terenie.

Ankietę można wypełnić elektronicznie pod adresem: https://forms.gle/EEz13Chyfb8osb2WA

Ankieta będzie również dostępna w Urzędzie Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno oraz na stronie internetowej pod adresem: https://uglipno.pl/

 

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W BADANIU

 WÓJT GMINY LIPNO

Informacje

Rejestr zmian