Typ Data Tytuł
Artykuł 07.04.2020 Nadanie (ustalenie) numeru porządkowego dla nieruchomości Szczegóły
Przetargi 07.04.2020 Informacja o wyborze oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 170580C Okrąg – Kolankowo w miejscowości Okrąg Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Sprawozdanie z badań wody nr 857-20 – wodociąg Jastrzębie Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – marzec 2020 roku Szczegóły
Artykuł 27.03.2020 Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Ośmiałowo Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Ważne: ograniczenia w dostępie do usług dla interesantów Szczegóły
Przetargi 11.03.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170580C Okrąg – Kolankowo w miejscowości Okrąg Szczegóły
Przetargi 11.03.2020 Wójt Gminy Lipno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 09.03.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów Szczegóły
Przetargi 02.03.2020 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łochocin Szczegóły
Przetargi 27.02.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów Szczegóły
Przetargi 27.02.2020 Ważna informacja: Zmiana terminu składania ofert dot. Budowy targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów Szczegóły
Przetargi 27.02.2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Huta Głodowska VI Szczegóły
Przetargi 13.02.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa targowiska gminnego przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów Szczegóły
Przetargi 11.02.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Krzyżówki – Barany – Grabiny Nr 170533C Szczegóły
Przetargi 11.02.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Kłokock-Głodowo nr 170520C Szczegóły
Przetargi 11.02.2020 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Łochocin – Lisek nr 170531C Szczegóły
Przetargi 04.02.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łochocin Szczegóły