Typ Data Tytuł
Przetargi 31.07.2020 Informacja o unieważnieniu przetargu dot. sprzedaży samochodu pożarniczego JELCZ 004M Szczegóły
Przetargi 29.07.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo Gmina Lipno Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Zarządzenie Nr 114-2020 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno za II kwartał 2020r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin – Lipno Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Obwieszczenie o podjęciu postępowania – Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Huta Głodowska VI Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap III Szczegóły
Przetargi 23.07.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kolankowo Gmina Lipno Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – rozbudowa istniejącego budynku szkoły o sale sportową – Radomice Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji – Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni w m. Chodorążek Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała.XV.86.2020.2020-05-05 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipno, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała.XV.85.2020.2020-05-05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020–2029 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała.XV.84.2020.2020-05-05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała.XV.83.2020.2020-05-05 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipno na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała.XV.82.2020.2020-05-05 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipno na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Szczegóły
Akty prawne 16.04.2020 Uchwała.XIV.81.2020.2020-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020–2029 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2020 Uchwała.XIV.80.2020.2020-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 16.04.2020 Uchwała.XIV.79.2020.2020-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2020 Uchwała.XIV.78.2020.2020-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016 – 2021″ Szczegóły
Akty prawne 16.04.2020 Uchwała.XIV.77.2020.2020-03-12 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jadwigi w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 16.04.2020 Uchwała.XIV.76.2020.2020-03-12 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Szczegóły