Typ Data Tytuł
Przetargi 28.07.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy: Zakup i dostawa złóż filtracyjnych Szczegóły
Przetargi 18.07.2017 Dotyczy oświadczenia: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 18.07.2017 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 07.07.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 07.07.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA :Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych Szczegóły
Przetargi 07.07.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA : Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej na Przedszkole Szczegóły
Przetargi 07.07.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 07.07.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA :Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 07.07.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA :Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 07.07.2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomice Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2017 ROKU. Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 Sprawozdanie z konsultacji społecznych Szczegóły
Przetargi 29.07.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – nr 149759-2016 z dnia 2016-07-22 r., – Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochocinie. Szczegóły
Przetargi 27.07.2016 Ogłoszenie o zamówieniu – kompleksowa dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegóły
Przetargi 26.07.2016 Ogłoszenie o zamówieniu – Adaptacja istniejącego budynku komunalnego na budynek socjalny funkcji mieszkalnej wielorodzinnej w Kłokocku gm. Lipno Szczegóły
Przetargi 26.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – REMONT KORYTARZA, POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SANITARIATÓW W CZĘŚCI PARTEROWEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY W LIPNIE Szczegóły
Przetargi 25.07.2016 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 25.07.2016 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa węgla i miału węglowego do jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 25.07.2016 Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa drogi gminnej nr 170529C Wichowo-Chełmica etap I od km 0+000 do km 0+940 Szczegóły
Przetargi 22.07.2016 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4, z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochocinie. Szczegóły