Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 03.07.2020 Informacja o unieważnieniu przetargu dot. sprzedaży samochodu pożarniczego JELCZ 004M Szczegóły
Przetargi 18.06.2020 PRZETARG PUBLICZNY na sprzedaż środków transportu – samochód pożarniczy Szczegóły
Przetargi 07.05.2020 Informacja o wyborze oferty: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała.XV.86.2020.2020-05-05 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipno, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała.XV.85.2020.2020-05-05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020–2029 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała.XV.84.2020.2020-05-05 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała.XV.83.2020.2020-05-05 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipno na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Szczegóły
Akty prawne 07.05.2020 Uchwała.XV.82.2020.2020-05-05 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipno na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Petycja do gmin ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami Szczegóły
Przetargi 29.04.2020 Informacja o wyborze oferty: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Łochocin – Lisek nr 170531C Szczegóły
Przetargi 29.04.2020 Informacja o wyborze oferty: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Łochocin – Lisek nr 170531C Szczegóły
Przetargi 29.04.2020 Informacja o wyborze oferty: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Krzyżówki – Barany – Grabiny Nr 170533C Szczegóły
Przetargi 27.04.2020 Wójt Gminy Lipno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lipno na okres trzech lat – Maliszewo Szczegóły
Przetargi 27.04.2020 Informacja o wyborze oferty: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Kłokock-Głodowo nr 170520C Szczegóły
Przetargi 22.04.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 16.04.2020 Uchwała.XIV.81.2020.2020-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020–2029 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2020 Uchwała.XIV.80.2020.2020-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 16.04.2020 Uchwała.XIV.79.2020.2020-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2020 Uchwała.XIV.78.2020.2020-03-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016 – 2021″ Szczegóły
Akty prawne 16.04.2020 Uchwała.XIV.77.2020.2020-03-12 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jadwigi w Karnkowie Szczegóły