Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.10.2021 Uchwała.XXVII.167.2021.2021-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020”. Szczegóły
Akty prawne 12.10.2021 Uchwała.XXVII.166.2021.2021-09-28 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021–2036 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2021 Uchwała.XXVII.165.2021.2021-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 12.10.2021 Uchwała.XXVII.164.2021.2021-09-28 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu Szczegóły
Akty prawne 12.10.2021 Uchwała.XXVII.163.2021.2021-09-28. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły
Akty prawne 12.10.2021 Uchwała.XXVII.162.2021.2021-09-28 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lipno na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 12.10.2021 Uchwała.XXVII.161.2021.2021-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 Petycja dotycząca przekazania informacji do podległych jednostek edukacyjnych Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Wojciech Frymarkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Karnkowie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Wacław Ziemiński Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Tomasz Wiśniewski Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Teresa Sztuka Dyrektor Ośrodka Kultury Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Stanisław Strużyński Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Robert Złakowski Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Rafał Has Radny Rady Gminy Lipno Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Olimpia Gajewska Kierownik Dziennego Domu „Senior+” Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Marta Górska Specjalista pracy socjalnej w GOPS Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Marek Wysocki Kierownik ROR Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Marcin Chojnicki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.08.2021 Marcin Chojnicki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu Szczegóły