Budżet Gminy

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.01.2020 Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Uchwała RIO w sprawiewyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Stawki podatkowe na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr 15-WPF-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno 2020-2029 Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr 15-P-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr 12-Dpr-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Uchwała Nr 6-I-2019 RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2019r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Uchwała Nr 16-Kr-2019 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 czerwca w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RG Lipno w sprawie udzielenia absolutorium 2018 Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Łączne sprawozdania finansowe Gminy Lipno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Sprawozdania finansowe Urząd Gminy Lipno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Zarzadzenie Nr 35-2019 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Uchwała nr 4-S-2019 Składu Orzekającego RIO – Opinia RIO z wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Stawki podatkowe na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 11-WPF-2018 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 11-P-2018 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 8-Dpr-2018 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Szczegóły