Pozostałe

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.07.2021 ZARZĄDZENIE NR 178/2021 WÓJTA GMINY LIPNO z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Ośrodka Kultury Gminy Lipno z siedzibą w Wichowie i Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z siedzibą w Radomicach za 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 21.05.2021 Zarządzenie nr 172/2021 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno oraz zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2020r Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Uchwała Nr 1/Kd/2021 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno na lata 2021-2036. Szczegóły
Artykuł 14.01.2021 Uchwała Nr 1/D/2021 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na 2021 rok. Szczegóły
Artykuł 07.12.2020 Uchwała Nr 5/Dpr /2020 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2021 rok. Szczegóły
Artykuł 07.12.2020 Uchwała Nr 7/P/2020 RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 07.12.2020 Uchwała Nr 7/WPF/2020 RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2021-2036 Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Uchwała 13-I-2020 RIO z dnia 17 września w sprawie wyrażenia opinii o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020r Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Zarządzenie Nr 114-2020 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno za II kwartał 2020r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 103-2020 Wójta Gminy Lipno w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Zarządzenie nr 102-2020 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno oraz zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2019r Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Uchwała RIO w sprawiewyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr 15-WPF-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno 2020-2029 Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr 15-P-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr 12-Dpr-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Uchwała Nr 6-I-2019 RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2019r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Uchwała Nr 16-Kr-2019 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 czerwca w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RG Lipno w sprawie udzielenia absolutorium 2018 Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Zarzadzenie Nr 35-2019 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno Szczegóły