Pozostałe

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.07.2020 Zarządzenie Nr 114-2020 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno za II kwartał 2020r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Zarządzenie Nr 103-2020 Wójta Gminy Lipno w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Zarządzenie nr 102-2020 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno oraz zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2019r Szczegóły
Artykuł 15.04.2020 Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Uchwała RIO w sprawiewyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr 15-WPF-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno 2020-2029 Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr 15-P-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr 12-Dpr-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Uchwała Nr 6-I-2019 RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2019r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2019 Uchwała Nr 16-Kr-2019 RIO w Bydgoszczy z dnia 4 czerwca w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RG Lipno w sprawie udzielenia absolutorium 2018 Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Zarzadzenie Nr 35-2019 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Uchwała nr 4-S-2019 Składu Orzekającego RIO – Opinia RIO z wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 11-WPF-2018 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 11-P-2018 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 8-Dpr-2018 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Uchwała nr 7-I-2018 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Uchwała Nr 7-S-2018 Składu Orzekającego nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu za 2017 rok Szczegóły