Pozostałe

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 11-WPF-2018 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2019-2029 Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 11-P-2018 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Uchwała Nr 8-Dpr-2018 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Uchwała nr 7-I-2018 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Uchwała Nr 7-S-2018 Składu Orzekającego nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie Nr 251-18 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno oraz zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Uchwała Nr 1-D-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Uchwała Nr 1-Kd-2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Uchwała Nr 10-WPF-2017 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały WPF na lata 2018-2027 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Uchwała Nr 10-P-2017 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2018 r Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Uchwała Nr 9-Dpr-2017 Składu Orzekającego nr 8 RIO w Bydgosczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2018 r Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Uchwała Nr 64-K-2017 Składu Orzekającego Nr 13 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Uchwała nr 9/I/2017 RIO w Bydgoszczy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Zarządzenie Nr 180-17 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno oraz zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2016 r Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Uchwała Nr 5/Kr/2017 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Uchwała Nr 8/S/2017 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Uchwała Nr 1/D/2017 Składu Orzekającego Nr 8 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Uchwała Nr 2/Kd/2017 Składu Orzekającego nr 8 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Uchwała Nr 8-DPR-2016 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Uchwała Nr 14-P-2016 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2017 rok Szczegóły