Ochrodna środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Regulamin utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Ewidencja zezwoleń wyd. na podst. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Nr 67-15 Wójta Gminy Lipno w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Nr 1A-14 Wójta Gminy Lipno w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Procedury uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipno Szczegóły