Ochrodna środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2021 Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2020 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Regulamin utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Ewidencja zezwoleń wyd. na podst. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Nr 67-15 Wójta Gminy Lipno w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Nr 1A-14 Wójta Gminy Lipno w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Procedury uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lipno Szczegóły