Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Lipno, która odbędzie się 19 grudnia 2017 r. w Radomicach Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Ogłoszenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Lipno Wieś I Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Lipno w dniu 23 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji-Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania-Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii energetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie ewidencyjnym OSTROWITE Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 10.00 Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – eksploatacja złoża piasków skaleniowo – kwarcowych HUTA GŁODOWSKA IV Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 29 września 2017 r. o godzinie 10.00 Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2017 r. o wydaniu postanowienia wznawiającego z urzędu postępowanie administracyjne – Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Szczegóły
Artykuł 22.08.2017 Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Lipno 29 sierpnia 2017 roku /wtorek/ o godzinie 12.00 Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy LIPNO Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa budynku inwentarskiego – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1450 tuczników (203 DJP) w miejscowości Głodowo Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zbiornikowych instalacji gazu propanu w obrębie Lipno Wieś I Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Biskupin, gmina Lipno Szczegóły