Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.03.2018 Informacja o XXXIV sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w wtorek 27 marca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Lista osób oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy Lipno w tym na lokal socjalny Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji – Przebudowa istniejącej rozdzielni 110kV i 15kV w stacji elektroenergetycznej 110-115kV Lipno Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w wtorek 06 lutego 2018 roku Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania – Przebudowa istniejącej rozdzielni 110kV i 15kV w stacji elektroenergetycznej Lipno Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Rozbudowa istniejącego stawu w miejscowości Głodowo, gmina Lipno Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GŁODOWO I Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -Przebudowa istniejącej rozdzielni 110kV i 15kV w stacji elektroenergetycznej Lipno Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Lipno, która odbędzie się 19 grudnia 2017 r. w Radomicach Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Ogłoszenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Lipno Wieś I Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Lipno w dniu 23 listopada 2017 roku Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji-Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania-Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii energetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie ewidencyjnym OSTROWITE Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 10.00 Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – eksploatacja złoża piasków skaleniowo – kwarcowych HUTA GŁODOWSKA IV Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 29 września 2017 r. o godzinie 10.00 Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2017 r. o wydaniu postanowienia wznawiającego z urzędu postępowanie administracyjne – Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Szczegóły