Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii energetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie ewidencyjnym OSTROWITE Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 10.00 Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – eksploatacja złoża piasków skaleniowo – kwarcowych HUTA GŁODOWSKA IV Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 29 września 2017 r. o godzinie 10.00 Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2017 r. o wydaniu postanowienia wznawiającego z urzędu postępowanie administracyjne – Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Szczegóły
Artykuł 22.08.2017 Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Lipno 29 sierpnia 2017 roku /wtorek/ o godzinie 12.00 Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy LIPNO Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa budynku inwentarskiego – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1450 tuczników (203 DJP) w miejscowości Głodowo Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch zbiornikowych instalacji gazu propanu w obrębie Lipno Wieś I Szczegóły
Artykuł 26.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Biskupin, gmina Lipno Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Lipno 20 czerwca 2017 roku /wtorek/ o godzinie 13.00 Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Informacja w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego Jastrzębie gm. Lipno Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – budowa chlewni w miejscowości Głodowo, gmina Lipno Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Zarządzenie Nr 177/2017 Wójta Gminy Lipno w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Lipno w dniu 25 maja 2017 roku Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Zarządzenia Nr 175/17 Wójta Gminy Lipno z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Budowa dwóch budynków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zlotopole, z przeznaczeniem na chów zwierząt Szczegóły