Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.09.2020 Sesja Rady Gminy: XVIII Posiedzenie w dniu 30 września 2020, godz. 12:00 w Urząd Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa Farmy Fotowoltaicznej w miejscowości Złotopole Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zawiadomienie Wojewody K-P o prawie do wypowiedzenia się w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Miasto Bydgoszcz nieruchomości położonej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna w Radomicach Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, usługę wodną, szczególne korzystanie z wód – w m. Złotopole gm. Lipno Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej „PV Buchowo” o mocy do 4 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa Farmy Fotowoltaicznej w miejscowości Jastrzębie Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ O KOLEJNE POMIESZCZENIA GOSPODARCZE – Popowo Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w ramach jej przebudowy Biskupin Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Złotopole Szczegóły
Artykuł 12.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii kablowych nn-0,4 kV Biskupin Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Jastrzebie Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Informacja o polowaniach – SZARAK Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Obwieszczenie o podjęciu postępowania – Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Huta Głodowska VI Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap III Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – rozbudowa istniejącego budynku szkoły o sale sportową – Radomice Szczegóły
Artykuł 14.07.2020 Obwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Farma Fotowoltaiczna PIĄTKI III Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej w Radomicach – ETAP III Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na dom dziennego pobytu bez zmiany powierzchni zabudowy obiektu Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Raport o stanie Gminy Lipno za 2019 rok. Szczegóły