Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej w Radomicach – ETAP III Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na dom dziennego pobytu bez zmiany powierzchni zabudowy obiektu Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Raport o stanie Gminy Lipno za 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Farma Fotowoltaiczna Kolankowo Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji – Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni w m. Chodorążek Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa Farmy Fotowoltaicznej Jastrzębie Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Informacja o Posiedzeniu Rady Gminy Lipno nr XVII w dniu 30 czerwca 2020, godz. 12:00 Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Lipno w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa Farmy Fotowoltaicznej PIĄTKI III Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa elektrowni fotowoltaicznej Radomice Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Sieć kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej w miejscowości Radomice Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Raport o stanie Gminy Lipno za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Sesja Rady Gminy: XVI Posiedzenie w dniu 27 maja 2020, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 13.05.2020 Informacja o zmianie ceny wody i ścieków Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa Farmy Fotowoltaicznej Maliszewo II Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Informacja: ZBLIŻA SIĘ TERMIN PŁATNOŚCI II RATY PODATKU 2020 ROKU Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Sesja Rady Gminy: XV Posiedzenie w dniu 5 maja 2020, godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Ośmiałowo Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Ważne: ograniczenia w dostępie do usług dla interesantów Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Wody Polskie – Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z otworów czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej w miejscowości Trzebiegoszcz gm. Lipno Szczegóły