Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2018 Informacja o XXXVII Sesji Rady Gminy Lipno która odbędzie się w Bibliotece Publicznej Gminy Lipno z siedzibą w Radomicach 26 czerwca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w obrębie ewidencyjnym MALISZEWO Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Informacja o XXXVI sesji Rady Gminy Lipno w dniu 29 maja 2018 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021″ Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Informacja o XXXV sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w czwartek 26 kwietnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 ZARZĄDZENIE Nr 245/18 Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Informacja o XXXIV sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w wtorek 27 marca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Lista osób oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy Lipno w tym na lokal socjalny Szczegóły
Artykuł 21.02.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji – Przebudowa istniejącej rozdzielni 110kV i 15kV w stacji elektroenergetycznej 110-115kV Lipno Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w wtorek 06 lutego 2018 roku Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania – Przebudowa istniejącej rozdzielni 110kV i 15kV w stacji elektroenergetycznej Lipno Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Rozbudowa istniejącego stawu w miejscowości Głodowo, gmina Lipno Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża GŁODOWO I Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -Przebudowa istniejącej rozdzielni 110kV i 15kV w stacji elektroenergetycznej Lipno Szczegóły