Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.10.2018 Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Lipno która odbędzie się 19 października 2018 roku /piątek/ Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Lipno która odbędzie się 28 września 2018 roku /piątek/ Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – MALISZEWO Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Informacja o XXXVIII sesji Rady Gminy Lipno w dniu 07 sierpnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie Nr 270-18 Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Lipno Wieś II, Karnkowo, Maliszewo, Wierzbick) Szczegóły
Artykuł 02.07.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Łochocin) Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 Informacja: Gmina Lipno wystąpiła do Wojewody o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Obwieszczenie: Informacja o opracowaniu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipno na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” – konsultacje. Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Informacja o XXXVII Sesji Rady Gminy Lipno która odbędzie się w Bibliotece Publicznej Gminy Lipno z siedzibą w Radomicach 26 czerwca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w obrębie ewidencyjnym MALISZEWO Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Informacja o XXXVI sesji Rady Gminy Lipno w dniu 29 maja 2018 roku Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021″ Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Informacja o XXXV sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w czwartek 26 kwietnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 ZARZĄDZENIE Nr 245/18 Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę Szczegóły