Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa obory w miejscowości Chodorążek Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa obory w miejscowości Chodorążek Szczegóły
Artykuł 06.09.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania – budowa elektrowni fotowoltaicznej w obrębie Lipno Wieś I Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii kablowej nn – 0.4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn – 0.4 kV w miejscowości Maliszewo Szczegóły
Artykuł 18.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna w Piątkach Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 XXVI Posiedzenie w dniu 5 sierpnia 2021, godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 Zarządzenie nr 183-2021 w sprawie zmiany regulaminu dostępu do sieci HotSpot Urzędu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 ZARZĄDZENIE NR 182/2021 WÓJTA GMINY LIPNO z dnia 01 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia procedur wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Urząd Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 ZARZĄDZENIE NR 179/2021 WÓJTA GMINY LIPNO z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wysokości cen za odbiór ścieków przez oczyszczalnię stanowiącą własność Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 21.06.2021 XXV Posiedzenie w dniu 29 czerwca 2021, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 Raport o stanie Gminy Lipno za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 Zarządzenie nr 173/2021 Wójta Gminy Lipno z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lipno dnia dodatkowo wolnego od pracy za Święto Państwowe 1 maja przypadające w sobotę Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna Okrąg Szczegóły
Artykuł 25.03.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Elektrownia Fotowoltaiczna Ostrowite Szczegóły
Artykuł 17.03.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża HUTA GŁODOWSKA VI Szczegóły
Artykuł 15.03.2021 Informacja publiczna o przystąpieniu do zmiany uchwały antysmogowej – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 02.03.2021 Radni-Sesja XXIII Posiedzenie w dniu 11 marca 2021, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Gminny Komisarz Spisowy w Lipnie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Szczegóły