Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.07.2019 Informacja o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwały antysmogowej Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Lista kandydatów do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 63 obejmującym obszar gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – przebudowa linii napowietrznej Barany, Krzyżówki Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Sesja Rady Gminy: X Posiedzenie w dniu 11 lipca 2019, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Farma fotowoltaiczna w miejscowości Piątki Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Plan Polowań Koła Łowieckiego Nr 59 SZARAK w Chełmicy Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Szacowanie szkód łowieckich – Koło Łowieckie Nr 59 SZARAK w Chełmicy Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Uwaga Rolnicy! W dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Radomice Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne – uzupełnienie decyzji – odprowadzenie wód ściekowych dk nr 10 Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Informacja: IX Sesja Rady Gminy Lipno w dniu 19 czerwca 2019, godz. 13:00 Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego – postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej – Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Raport o stanie Gminy Lipno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Państwowe Godpodarstwo Wodne – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – udzielenie pozwolenia – Krochmalnia Radomice Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji – budowa linii kablowej Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa Elektrowni Słonecznej Karnkowskie Rumunki Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji dotyczącej: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559″ Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu w sprawie udzielenia pozwolenia na odprowadzanie wód z drogi krajowej nr 10 Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Radni-Sesja VIII Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2019, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno Szczegóły