Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.05.2020 Informacja o zmianie ceny wody i ścieków Szczegóły
Artykuł 11.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Budowa Farmy Fotowoltaicznej Maliszewo II Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Informacja: ZBLIŻA SIĘ TERMIN PŁATNOŚCI II RATY PODATKU 2020 ROKU Szczegóły
Artykuł 29.04.2020 Sesja Rady Gminy: XV Posiedzenie w dniu 5 maja 2020, godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Ośmiałowo Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Ważne: ograniczenia w dostępie do usług dla interesantów Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 Wody Polskie – Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z otworów czwartorzędowych ze studni głębinowej nr 1 zlokalizowanej w miejscowości Trzebiegoszcz gm. Lipno Szczegóły
Artykuł 04.03.2020 Sesja Rady Gminy: XIV Posiedzenie w dniu 12 marca 2020, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża Huta Głodowska VI Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 ZARZĄDZENIE Nr 83/2020 Wójta Gminy Lipno z dnia 30.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Wody Polskie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Piątki Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 XIII Posiedzenie w dniu 19 grudnia 2019, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Rozbudowa Drogi Krajowej nr 67 na odcinku Lipno – Radomice Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie farmy fotowoltaicznej Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maliszewie Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Posiedzenie nr XII w dniu 18 listopada 2019, godz. 12:00 Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Kalendarze polowań 2019/2020 Szczegóły