Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.09.2019 Sesja Rady Gminy: XI Posiedzenie w dniu 13 września 2019, godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 Wójta Gminy Lipno z dnia 29.08.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ustalenia regulaminu imprezy plenerowej pn. „Akcja Lato” w Radomicach 2019 Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Piątki Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – instalacja do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne i przetwórstwo tworzyw sztucznych Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Informacja – Koło Łowieckie nr 58 „SZARAK” organizuje w dniu 15 sierpnia 2019r. polowanie. Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Państwowe Gospodarstwo Wodne: składanie oświadczeń celem ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ustalenia regulaminu imprezy plenerowej pn. Gminne Dożynki – Brzeźno 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Informacja o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego Uchwały antysmogowej Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Lista kandydatów do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym nr 63 obejmującym obszar gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – przebudowa linii napowietrznej Barany, Krzyżówki Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Sesja Rady Gminy: X Posiedzenie w dniu 11 lipca 2019, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Farma fotowoltaiczna w miejscowości Piątki Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Plan Polowań Koła Łowieckiego Nr 59 SZARAK w Chełmicy Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Szacowanie szkód łowieckich – Koło Łowieckie Nr 59 SZARAK w Chełmicy Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Uwaga Rolnicy! W dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji Radomice Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne – uzupełnienie decyzji – odprowadzenie wód ściekowych dk nr 10 Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Informacja: IX Sesja Rady Gminy Lipno w dniu 19 czerwca 2019, godz. 13:00 Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego – postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej – Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Szczegóły