Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.05.2019 Raport o stanie Gminy Lipno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Państwowe Godpodarstwo Wodne – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – udzielenie pozwolenia – Krochmalnia Radomice Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji – budowa linii kablowej Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa Elektrowni Słonecznej Karnkowskie Rumunki Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji dotyczącej: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559″ Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu w sprawie udzielenia pozwolenia na odprowadzanie wód z drogi krajowej nr 10 Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Radni-Sesja VIII Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2019, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie postępowania – studnia głębinowa w miejscowości Okrąg Szczegóły
Artykuł 01.04.2019 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie udzielenia pozwolenia PHU KRYSTYNA Szczegóły
Artykuł 28.03.2019 Informacja o VII Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 29 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Lipno w dniu 31 marca 2019 roku (niedziela) Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa elektrowni fotowoltaicznej – Maliszewo 2 Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno o wydaniu decyzji środowiskowej Budowa elektrowni fotowoltaicznej – Maliszewo 1 Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Informacja o VI Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 21 marca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 12.03.2019 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie uprzejmie informuje: nowa usługa ,,Twój e-PIT” w zakresie rozliczeń podatkowych za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lipno w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na odprowadzanie wód drogi krajowej nr 10 Szczegóły
Artykuł 20.02.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wydłużenia terminu konsultacji społecznych w sprawie uchwały antysmogowej Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Informacja o V Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 18 lutego 2019 r. Szczegóły