Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.01.2017 Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Komunikat – nowe zasady wycinki drzew 2017 Szczegóły
Artykuł 02.01.2017 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Ogłoszenie w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Protokół z konsultacji społecznych projektu Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021 Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Lipno w dniu 15 grudnia 2016 r. w Radomicach Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Lipno w dniu 13 września 2016 roku /wtorek/ o godzinie 10.00 Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno Nr 126/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Gminy Lipno która odbędzie się w Świetlicy wiejskiej w Radomicach w dniu 31 sierpnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Dożynki Gminne 2016 – Konkurs : Najładniejszy wieniec dożynkowy Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Dożynki Gminne 2016 – Konkurs : Najlepszy rolnik Gminy Lipno 2016 roku Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zaproszenie na sesję Rady Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 List Prezesa KRUS do Rolników Szczegóły