Organizacje Pozarządowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.03.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipno w 2021 roku Szczegóły
Artykuł 24.02.2021 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. Szczegóły
Artykuł 30.11.2020 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 23.10.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno Nr 130/20 z dnia 15 października 2020 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zarządzenie nr 89/20 Wójta Gminy Lipno z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipno w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.02.2020 Zarządzenie nr 86/20 Wójta Gminy Lipno z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia informacji o uzyskaniu dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno Nr 21/19 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipno w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 WÓJT GMINY LIPNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2019 ROKU Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Zarządzenie Nr 235/2018 Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 WÓJT GMINY LIPNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2018 ROKU Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Zarządzenie Nr 205/17 Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami Szczegóły