Organizacje Pozarządowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia informacji o uzyskaniu dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 21.02.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno Nr 21/19 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipno w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 WÓJT GMINY LIPNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2019 ROKU Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Zarządzenie Nr 235/2018 Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 26.02.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 WÓJT GMINY LIPNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2018 ROKU Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Zarządzenie Nr 205/17 Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami Szczegóły
Artykuł 26.01.2017 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipno w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2017 ROKU. Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 Sprawozdanie z konsultacji społecznych Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno Nr 81/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipno w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły