Petycje od 2017 r.

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.07.2019 Petycja o opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej – użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 przez Gminę Lipno Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Petycja w sprawie zmiany lokalizacji placu zabaw w Głodowie Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Petycja w sprawie modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Petycja o zebranie ofert rynkowych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w obszarze usług telekomunikacyjnych Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 Petycja w sprawie inicjatywy – Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny – Wspierajmy Rozwój Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Petycja w sprawie upowszechnienia informacji o dotacji publicznej Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Petycja w sprawie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnkowo Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Petycja w sprawie przekazania tekstu petycji dot. V edycji Programu Wzorowa Łazienka do podległych publicznych szkół podstawowych Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Petycja w sprawie oszczędności dla Budżetu Gminy przy inwestycji przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych dla inwestycji do 30.000 Euro i/lub więcej Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 przez Gminę Lipno Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Petycja w sprawie nie łączenia klas w Szkole Podstawowej w Karnkowie Szczegóły
Artykuł 09.01.2018 Petycja o przekazanie wniosku do podległych Placówek Oświatowych Szczegóły
Artykuł 30.10.2017 Petycja dot. przekazywania za pośrednictwem Gminy, informacji dla Mikroprzedsiębiorców Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Petycja w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego – chlewni w systemie chowu rusztowego Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Petycja o przekazanie tekstu petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych – również tzw. Zespołów Szkół Szczegóły
Artykuł 04.09.2017 Petycja w sprawie przekazania wniosku do Placówek Oświatowych Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Petycja mieszkańców wsi Zbytkowo w sprawie utwardzenia drogi relacji Zbytkowo – Chełmica gm. Fabianki Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016 przez Gminę Lipno Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Petycja – Wspierajmy Małe Przedsiębiorstwa – Optymalizujmy Koszty Publiczne – Zmieniajmy Samorządy na Lepsze Szczegóły