Petycja o wydzielenie ul. Aleksandrowskiej z sołectwa Lipno II i przyłączenie do sołectwa Białowieżyn

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 UCHWAŁA NR XIII-94-16 RADY GMINY LIPNO z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie podziału sołectwa Lipno II i włączenia miejscowości Borek do sołectwa Białowieżyn. Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Informacja dotycząca przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Petycja z dnia 23.11.2015 r. o wydzielenie ul. Aleksandrowskiej z sołectwa Lipno II i przyłączenie do sołectwa Białowieżyn Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 ZARZĄDZENIE NR 66-2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ulicy Aleksandrowskiej Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Protokół z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ul. Aleksandrowskiej dotyczących petycji Szczegóły