Wybory samorządowe 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.10.2018 Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lipno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Postanowienie właściwego terytorialnie Komisarza Wyborczego oraz załączniki do postanowienia, określające składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lipnie oraz Obwieszczenie Komisarza o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Lipnie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie z dnia 28 września 2018 roku o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21października 2018 r Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II: W dniu 26 września 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lipno odbędzie się losowanie Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Informacja o dacie i godzinie publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w celu ustalenia ich składów Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 INFORMACJA: Komisarz Wyborczy we Włocławku II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Obwieszczenie: Wójt Gminy Lipno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Skład osobowy i pełnione funkcje w Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie w spr. dyżurów Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 3-2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Informatyki Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 2-2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 1-2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia terytorialnych komisji wyborczych. Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Rejestr wyborców (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy) Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego II: Powiadamia się pełnomocników wyborczych informację o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania, w celu ustalenia tych składów Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Komunikat Komisarzy Wyborczych dot. zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Komunikaty Komisarza wyborczego II (w sprawie zgłaszania kandydatów do TKW, dot. przyjmowania zawiadomień, o liczbie mieszkańców) Szczegóły