Wybory samorządowe 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2018 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w województwie Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w jednym województwie Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Uchwała PKW w spr. sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Uchwała nr XXXV.259.18 Rady Gminy Lipno z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XXXIV/248/18 w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Rekrutacja urzędników wyborczych Szczegóły
Artykuł 09.02.2018 Wybory samorządowe 2018 – informacje Szczegóły