Załatwianie spraw – Gmina

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.05.2017 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Komunikat – nowe zasady wycinki drzew 2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Zajęcie pasa drogowego Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Wodociągi Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Podatki Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Petycje – informacje ogólne Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Ochotnicza Straż Pożarna Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Ochrona środowiska i gruntów rolnych, odpady komunalne Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Lokalny Program Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 -2020 Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Ewidencja ludności Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Działalność gospodarcza Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Dowody osobiste Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Dostęp do informacji publicznej Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Dodatki mieszkaniowe Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Budownictwo – procedury Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Alkohol – zezwolenia Szczegóły