Załatwianie spraw – Gmina

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.05.2017 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 Komunikat – nowe zasady wycinki drzew 2017 Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Zajęcie pasa drogowego Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Wodociągi Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Podatki Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Petycje – informacje ogólne Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Ochotnicza Straż Pożarna Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Ochrona środowiska i gruntów rolnych, odpady komunalne Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Lokalny Program Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 -2020 Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Ewidencja ludności Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Działalność gospodarcza Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Dowody osobiste Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Dodatki mieszkaniowe Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Budownictwo – procedury Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Alkohol – zezwolenia Szczegóły