Schemat organizacji

REFERAT FINANSOWY
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
Skarbnik Gminy Izabela Balcerkowska 14 2886218 skarbnik@uglipno.pl ksiegowosc@uglipno.pl
Kierownik referatu
Z-ca Gł. Księgowego 12 2886208
Inspektor ds. księgowości 2886208
Inspektor ds. płac i ZUS Justyna Nierychlewska 12 2886208
Inspektor ds. księgowości i VAT Ilona Kiełkowska 12 2886208
Inspektor ds. realizacji i windykacji - 2886205
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat Daniel Kucharski 11 2886205
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Joanna Lipska 13 2886207
Inspektor ds. wymiaru podatku  drogowego i opłat za wodę Agnieszka Żarecka 11 2886205
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat 2886207
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat Anna Rygielska 13 2886207
Kasjer Agnieszka Strużyńska 11 2886217
REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
SEKRETARZ GMINY - Kierownik Referatu Krzysztof Milak 16 2886209
Podinspektor ds. kancelaryjno –technicznych Agnieszka Kochowicz 17 2886200
Inspektor ds. obywatelskich , dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw wojskowych Janina Kalinowska 3 2886215 dowody@uglipno.pl
Inspektor ds. obywatelskich i ewidencji ludności 3 2886215 ewidencja@uglipno.pl
Informatyk Rafał Branecki 23 2886221 r.branecki@uglipno.pl
Referent ds. organizacji i archiwum zakładowego Wioleta Nowak 17 2886200
PRACOWNICY OBSŁUGI
Konserwator urządzeń elektrycznych– palacz c.o. Roman Andrzejewski
Pracownik gospodarczy – sprzątaczka Agnieszka Ośmiałowska
Pracownik gospodarczy – sprzątaczka Mariola Stasińska
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ, PROMOCJI I ROZWOJU GMINY
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
Kierownik Referatu Grzegorz Koszczka 27 2886222 rgk@uglipno.pl
Inspektor ds. budownictwa Mariusz Kania 28 2886220
Inspektor ds. p.poż. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej Jadwiga Lach 25 2886206 edg@uglipno.pl
Podinspektor ds. inwestycyjnych i projektów realizowanych ze środków UE i innych środków zewnętrznych Wioletta Błaszkiewicz 26 2886230
Podinspektor ds. inwestycyjnych i projektów realizowanych ze środków UE i innych środków zewnętrznych Adrian Zalewski 26 2886230
Konserwator sieci wodociągowych Zbigniew Agaciński 28 2886219
Inkasent za pobór wody Andrzej Nowak 28 2886219
Konserwator stacji wodociągowej i kanalizacji Becmer Jacek 28 2886219
Konserwator stacji wodociągowej i kanalizacji Rozpędowski Sebastian 28 2886219
Malarz Kowalski Wojciech 28 2886219
Pracownik gospodarczy Wesołowski Marek 28 2886219
REFERAT OBSŁUGI ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik Referatu Marek Wysocki 31 2886213 ror@uglipno.plm.wysocki@uglipno.pl
Referent ds. obsługi rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska Dorota Łukaszewska 30 2886225
Referent ds. obsługi rolnictwa, wymiaru i realizacji opłat Wiesława Wojciechowska 30 2886225
Inspektor ds. dróg gminnych Marek Kiełkowski 29 2886224
Podinspektor ds. ochrony środowiska , leśnictwa i ochrony gruntów Monika Bądkowska 29 2886224
Inspektor ds. melioracji i gospodarki wodnej Ireneusz Szyplik 29 2886224
Operator równiarki i konserwator  dróg gminnych Mariusz Stasiak 29 2886224
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Radca prawny Aleksandra Gatyńska 1 2886211 radca@uglipno.pl
Inspektor ds. kadr i organizacji Żaneta Sieradzan 15 2886216 kadry@uglipno.pl
Referent ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu Wojciech Trojanowski 20 2886227kryzys@uglipno.pl
Audytor wewnętrzny Agnieszka Zajączkowska 19 2886227
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik SAPO Kazimierz Mątowski 21 2886228 sapo@uglipno.pl
Główny księgowy Marlena Stasiaczyk 22 2886223
Referent ds. księgowo-płacowych Monika Wiśniewska 22 2886223
Referent ds. kadrowo-płacowych Wioleta Łukaszewska 23 2886221
Inspektor ds. kasowych Wiesława Zdrojewska 22 2886223
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik GOPS Hanna Szlągiewicz 7 2886212 gops@uglipno.pl
Zastępca Kierownika Elżbieta Warzyńska 6 2886203 swiadczenia@uglipno.pl
Specjalista pracy socjalnej Danuta Sętkowska 4 2886204 d.setkowska@uglipno.pl
Starszy Specjalista pracy socjalnej Danuta Chełmieniewicz 8 2886226 d.chelmieniewicz@uglipno.pl
Specjalista pracy socjalnej Iwona Fierek 4 2886204 i.fierek@uglipno.pl
Specjalista pracy socjalnej Magdalena Gromada 4 2886204 m.gromada@uglipno.pl
Specjalista pracy socjalnej 2886226
Specjalista pracy socjalnej Marta Górska 8 2886226
Pracownik socjalny Marzena Kitler 4 2886226
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Joanna Kostrzewska 6 2886203
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Marlena Kołodziejska 2 2886229
Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych Justyna Wenderlich 2 2886229
Pomoc biurowa Katarzyna Montowska 5 2886211
Pomoc biurowa Angelika Korpalska 5 2886211
Pomoc biurowa Anna Kozakiewicz 5 2886211
Asystent rodziny Olimpia Gajewska 8 2886204
Kierowca Grzegorz Brzezicki
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNO
Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor Danuta Swarcewicz
Księgowa Magdalena Rychwicka
Bibliotekarz Elżbieta Sulecka
Bibliotekarz Agnieszka Bedyk
Bibliotekarz Ewa Rozen
Bibliotekarz Grażyna Lipska
Bibliotekarz Ewa Konczalska
Bibliotekarz Małgorzata Ośmiałowska
OŚRODEK KULTURY
Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor Teresa Sztuka
Księgowa Magdalena Rychwicka
Mł. instruktor Małgorzata Ośmiałowska
Instruktor Agnieszka Bedyk
St. referent w zakresie działalności podstawowej -
Referent w zakresie działalności podstawowej Mariusz Wojtasik
Referent w zakresie działalności podstawowej Ewa Konczalska
St. referent Żaneta Sieradzan
Palacz C.O. pracownik gospodarczy Aleksandrzak Jarosław
Pracownik gospodarczy Dąbrowska Teresa

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>