Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Lipno, która odbędzie się 19 grudnia 2017 r. w Radomicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 37a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1875/ zawiadamiam, że na dzień  19 grudnia 2017 roku  /wtorek/  o godzinie 1000,  zwołuję XXXII sesję Rady Gminy Lipno, która odbędzie się w Bibliotece w Radomicach. Proponowany porządek obrad 1. Otwarcie sesji: a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, b) przyjęcie porządku obrad, c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Lipno, d) sprawozdanie Wójta Gminy z działalności od czasu poprzedniej sesji i z wykonania uchwał. 2.  Podjęcie uchwał w sprawach: a/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Lipno, b/ zatwierdzenia planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej, c/ zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Lipno na 2017 rok, d/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025, e/ uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2018, f/ uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018-2027, g/ uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 rok. 3. Składanie interpelacji. 4. Wolne wnioski i zapytania. 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 6. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Gminy Lipno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>