Schemat organizacji

REFERAT FINANSOWY
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
Skarbnik Gminy - Kierownik referatu Izabela Balcerkowska 14 542886218 skarbnik@uglipno.pl ksiegowosc@uglipno.pl
Inspektor ds. płac i ZUS Z-ca Gł. Księgowego Justyna Nierychlewska 12 542886208, 664-378-176
Inspektor ds. księgowości budżetowej Ilona Kiełkowska 12 542886208
Inspektor ds. księgowości budżetowej i VAT Magdalena Rychwicka 12 542886208
Inspektor ds. księgowości budżetowej Anna Mazur 12 542886208
Referent ds. księgowości budżetowej Paulina Malinowska 12 542886208
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat Daniel Kucharski 11 542886205, 664-378-681
Referent ds. wymiaru podatku drogowego i opłat za wodę Marzena Wnuk 11 542886205
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat Joanna Lipska 13 542886207, 664-378-681
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat Anna Rygielska 13 542886207
Kasjer Agnieszka Strużyńska 11 542886217
REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
SEKRETARZ GMINY - Kierownik Referatu Krzysztof Milak 16 542886209
Podinspektor ds. kancelaryjno –technicznych Agnieszka Kochowicz 17 542886200
Inspektor ds. obywatelskich , dowodów osobistych, kancelarii tajnej i spraw wojskowych Janina Kalinowska 3 542886215, 666-818-132, dowody@uglipno.pl
Referent ds. obywatelskich i ewidencji ludności Anna Falkowska 3 542886215, 666-818-132, ewidencja@uglipno.pl
Informatyk Rafał Branecki 23 542886221, r.branecki@uglipno.pl
Referent ds. organizacji i archiwum zakładowego Wioleta Nowak 17 542886200
PRACOWNICY OBSŁUGI
Konserwator urządzeń elektrycznych– palacz c.o. Roman Andrzejewski
Pracownik gospodarczy – sprzątaczka Agnieszka Ośmiałowska
Pracownik gospodarczy – sprzątaczka Mariola Stasińska
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ, PROMOCJI I ROZWOJU GMINY
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. Nr tel.
Kierownik Referatu Grzegorz Koszczka 27 542886222, rgk@uglipno.pl
Inspektor ds. budownictwa Mariusz Kania 28 542886220
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Natalia Majda 28 542886219
Inspektor ds. p.poż. gospodarki mieszkaniowej i działalności gospodarczej Jadwiga Lach 25 542886206, 664-379-731, edg@uglipno.pl
Podinspektor ds. inwestycyjnych i projektów realizowanych ze środków UE i innych środków zewnętrznych Wioletta Błaszkiewicz 26 542886230
Podinspektor ds. inwestycyjnych i projektów realizowanych ze środków UE i innych środków zewnętrznych Adrian Zalewski 26 542886230
Konserwator stacji uzdatniania wody Zbigniew Agaciński 28 542886219
Inkasent za pobór wody Andrzej Nowak 28 542886219
Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Jacek Becmer 28 542886219
Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sebastian Rozpędowski 28 542886219
Malarz Wojciech Kowalski 28 542886219
Pracownik gospodarczy Marek Wesołowski 28 542886219
Pracownik gospodarczy Tomasz Warczachowski 28 542886219
REFERAT OBSŁUGI ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik Referatu Marek Wysocki 31 542886213, ror@uglipno.pl, m.wysocki@uglipno.pl
Referent ds. obsługi rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska Dorota Łukaszewska 30 542886225, 664-975-638
Referent ds. obsługi rolnictwa, wymiaru i realizacji opłat Wiesława Wojciechowska 30 542886225
Inspektor ds. dróg gminnych Marek Kiełkowski 29 542886224
Podinspektor ds. ochrony środowiska, leśnictwa i ochrony gruntów Monika Bądkowska 29 542886224, 664-975-638
Inspektor ds. melioracji i gospodarki wodnej Ireneusz Szyplik 29 542886224
Operator równiarki i konserwator dróg gminnych Mariusz Stasiak 29 542886224
SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Radca prawny Aleksandra Gatyńska 1 542886211, radca@uglipno.pl
Inspektor ds. kadr i organizacji Żaneta Sieradzan 15 542886216, 664-380-349, kadry@uglipno.pl
Referent ds. zarządzania kryzysowego, organizacji pozarządowych i transportu Wojciech Trojanowski 20 542886227, 784-996-036, kryzys@uglipno.pl
Audytor wewnętrzny Agnieszka Zajączkowska 19 542886227
SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik SAPO Kazimierz Mątowski 21 542886228, sapo@uglipno.pl
Główny księgowy Marlena Stasiaczyk 22 542886223, 698-959-054
Inspektor ds. księgowo-płacowych Monika Wiśniewska 22 542886223
Inspektor ds. kadrowo-płacowych Wioleta Łukaszewska 23 542886221, 698-959-054
Inspektor ds. kasowych Wiesława Zdrojewska 22 542886223
Kierowca Bogdan Błaszkiewicz - 542886223
Kierowca Andrzej Kornacki - 542886223
Kierowca Piotr Weiss - 542886223
Kierowca Tomasz Wilczyński - 542886223
Kierowca Cezary Grzeszkiewicz - 542886223
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Stanowisko Imię i nazwisko Nr pok. nr tel.
Kierownik GOPS Hanna Szlągiewicz 7 542886212, gops@uglipno.pl
Zastępca Kierownika Elżbieta Warzyńska 6 542886203, 664 380 356, swiadczenia@uglipno.pl
Specjalista pracy socjalnej Danuta Sętkowska 4 542886204, 664 380 745, d.setkowska@uglipno.pl
Starszy Specjalista pracy socjalnej Danuta Chełmieniewicz 8 542886226, 664 380 675, d.chelmieniewicz@uglipno.pl
Specjalista pracy socjalnej Iwona Fierek 4 542886204, 664 380 745, i.fierek@uglipno.pl
Specjalista pracy socjalnej Magdalena Gromada 4 542886204, 664 380 745, m.gromada@uglipno.pl
Specjalista pracy socjalnej 542886226
Specjalista pracy socjalnej Marta Górska 8 542886226, 664 380 675
Pracownik socjalny Marzena Kitler 4 542886204, 664 380 745
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Joanna Kostrzewska 6 542886203, 664 380 356
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych Marlena Kołodziejska 2 542886229, 664 380 356
Inspektor ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych Justyna Wenderlich 2 542886229, 664 380 356
Referent ds. świadczeń wychowawczych Katarzyna Montowska 5 542886211, swiadczenia@uglipno.pl
Pomoc biurowa Angelika Korpalska 5 542886211, swiadczenia@uglipno.pl
Pomoc biurowa 5 542886211, swiadczenia@uglipno.pl
Asystent rodziny Olimpia Gajewska 8 542886204, 600-414-564
Kierowca Grzegorz Brzezicki
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNO
Stanowisko Imię i nazwisko

Nr tel.

Dyrektor Ewa Rozen

54 288 37 11, kom. 664 378 317

e-mail: gbpradomice@poczta.onet.pl

Bibliotekarz Elżbieta Sulecka

54 289 91 18, kom. 504 447 496

e-mail: filia_2_karnkowo@onet.pl

Bibliotekarz Agnieszka Bedyk

54 287 25 56, kom. 602 432 278

e-mail: agikko@op.pl

Bibliotekarz Grażyna Lipska

54 288 16 93, kom. 664 378 381

e-mail: grazyna52@onet.eu

Bibliotekarz Ewa Konczalska

54 287 94 92

e-mail: gbpradomice@poczta.onet.pl

Bibliotekarz Małgorzata Ośmiałowska

54 288 37 11, kom. 664 380 527

e-mail: biblioteka.jastrzebie@wp.pl

OŚRODEK KULTURY
Stanowisko Imię i nazwisko, tel.
Dyrektor Teresa Sztuka, kom. 664 786 885, e-mail: okwichowo@uglipno.pl
Mł. instruktor Małgorzata Ośmiałowska, kom. 664 380 527
Instruktor Agnieszka Bedyk, kom. 602 432 278
St. referent w zakresie działalności podstawowej -
Referent w zakresie działalności podstawowej Mariusz Wojtasik
Referent w zakresie działalności podstawowej Ewa Konczalska, 54 287 94 92
Palacz C.O. pracownik gospodarczy Aleksandrzak Jarosław

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>