Informacja dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Lipno

Kolejne posiedzenia obwodowych komisji wyborczych planowane
są na dzień 9 lipca 2020 roku (czwartek), w tym:

OKW nr 1 Jastrzębiu – godzina 9.00
OKW nr 2 w Trzebiegoszczu – godzina 9.00
OKW nr 3 w Karnkowie – godzina 9.00

OKW nr 4 w Wierzbicku – godzina 11.00
OKW nr 5 w Radomicach – godzina 11.00
OKW nr 6 w Wichowie – godzina 11.00

OKW nr 7 w Krzyżówkach – godzina 13.00
OKW nr 8 w Maliszewie – godzina 13.00
OKW nr 9 w Kłokocku – godzina 13.00

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Lipno,
ul. Mickiewicza 29, na Sali posiedzeń.

Informacje

Rejestr zmian