Informacja dla osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

  1. Skorzystania z usług tłumacza języka migowego:

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Lipno, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby:

–         pod nr telefonu 54 2886200, lub

–         przesłanie zgłoszenia, prośby o umówienie spotkania w Urzędzie na adres e-mail: lipno[at]uglipno[dot]pl (formularz zgłoszenia w załączniku) lub

–         osobiste zgłoszenie się do Urzędu Gminy Lipno, ul. Mickiewicza 29.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy, prosimy o jej krótki opis przy dokonywaniu zgłoszenia.

  1. Kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez:

–         korzystanie z poczty elektronicznej – lipno[at]uglipno[dot]pl  ,

–         korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej umieszczonej na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/ ,

–         przesyłanie pisma faksem na numer telefonu 54 2886202.

  1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej:

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian