Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW

I N F O R M A C J A

o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW

Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r.
w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, że wszystkie obwodowe komisje wyborcze właściwe dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz Wójta Gminy na terenie Gminy Lipno w dniu 21 października 2018 roku rozpoczną pracę
o godz. 5.30.

LOKALE WYBORCZE będą otwarte w dniu wyborów – 21 października 2018 r. w godz. od 7.00 do 21.00.

 

Pełnomocnik ds. wyborów

Krzysztof Milak

Informacje

Rejestr zmian