Informacja o miejscach na terenie Gminy Lipno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

INFORMACJA

o miejscach na terenie Gminy Lipno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), podaję do publicznej wiadomości informację o wskazanych miejscach na terenie Gminy Lipno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Miejscami tymi są tablice informacyjne w następujących sołectwach:

BARANY, BIAŁOWIEŻYN, BISKUPIN, BRZEŻNO, CHLEBOWO, CHODORĄŻEK, GŁODOWO, GRABINY, HUTA GŁODOWSKA, IGNACKOWO, JANKOWO, JASTRZĘBIE, KARNKOWO, KŁOKOCK, KOLANKOWO, KOMOROWO, KRZYŻÓWKI, LIPNO I, LIPNO II, ŁOCHOCIN, MALISZEWO, OKRĄG, OSTROWITE, OSTROWITKO, OŚMIAŁOWO, PIĄTKI, POPOWO, RADOMICE, RUMUNKI GŁODOWSKIE, KARNKOWSKIE RUMUNKI, TOMASZEWO, TRZEBIEGOSZCZ, WICHOWO, WIERZBICK, ZBYTKOWO, ZŁOTOPOLE,

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

Informacje

Rejestr zmian