Informacja o ofertach złożonych w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy fabrycznie nowych pojemników KP-7

Urząd Gminy Lipno informuje, że w zamówieniu publicznym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, przeprowadzonym jako zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowych pojemników KP-7 oferty złożyły dwie firmy.

Oferty złożyli:

Oferta Nr 1

PPHU TOREX Włodzimierz Łysiak

94-124 Łódź, ul. Bojerowa 5

Wartość brutto 45.665,00 zł.

Oferta Nr 2

Zakład Produkcyjno-Handlowy „Hermig” s.c.

E. i M. Herma, K Migdałek

34-122 Wieprz, Nidek, ul. Słoneczna 53

Wartość brutto 50.922,00 zł.

Informacje

Rejestr zmian