Informacja o wyniku przetargu: sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Chodorążek

Lipno, dnia 2018-01-10

Informacja o wyniku przetargu.

Ogłoszony na dzień 8 stycznia 2018 r. II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Chodorążek, oznaczonej geodezyjnie działką nr 376/2 o pow. 1,3248 ha, został zakończony wynikiem

n  e  g  a  t  y  w  n  y  m

z uwagi na to, iż nikt nie przystąpił do przetargu.

    • Nr przetargu 10.01.2018

Informacje

Rejestr zmian