Informacja o wyniku przetargu: sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, położonej w miejscowości Wierzbick

Lipno, dnia 2018-01-10

Informacja o wyniku przetargu.

Ogłoszony na dzień 8 stycznia 2018 r. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, położonej w miejscowości Wierzbick, oznaczonej geodezyjnie działką nr 234/6 o pow. 0,7874 ha, został zakończony wynikiem

n  e  g  a  t  y  w  n  y  m

z uwagi na to, iż nikt nie przystąpił do przetargu.

    • Nr przetargu 10.01.2018

Informacje

Rejestr zmian