Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa wyposażenia do punktów przedszkolnych

Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa wyposażenia punktów przedszkolnych”, nr sprawy: RGK.271.04.2018, data otwarcia ofert: 30.01.2018 r., godz. 10:30.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579.) Zamawiający (Gmina Lipno) podaje informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: – 56000 PLN

Pakiet 1:      Krzesła i stoły – 6585,00 PLN

Pakiet 2:      Krzesła – 1867,00 PLN

Pakiet 3:      Meble – 16530,00 PLN

Pakiet 4:      Artykuły plastyczne – 5239,00 PLN

Pakiet 5:      Szatnia – 3319,00 PLN

Pakiet 6:      Zabawki i materiały dydaktyczne – 9886,00 PLN

Pakiet 7:      Dywan – 2700,00 PLN

Pakiet 8:      Urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka i inne – 5350,00 PLN

Pakiet 9:      Pianino keyboard – 3600,00 PLN

Pakiet 10:    Apteczki – 360,00 PLN

Pakiet 11:    Pomoce dydaktyczne – 564,00 PLN

2) danych Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena i termin dostawy zawarte w złożonych ofertach:

 

Pakiet I   Krzesła i stoły

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

3 045,48 PLN do 28.02.2018 r.
2. KALL -CARRION Trading Sp. z o.o.

Al. Solidarności 75/26

00-090 Warszawa

5 202,90 PLN 20.02.2018 r.
3 Moje Bambino Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

5 152,47 PLN 7 dni
4 PB tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

12 760,02 PLN 1 dzień

 

Pakiet II   Krzesła

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29 A, 62-090 Mrówno

2 017,20 PLN 14 dni
2. Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

1 252,14 PLN do 28.02.2018 r.
3 KALL – CARRION Trading Sp. z o.o.

Al. Solidarności 75/26

00-090 Warszawa

3 146,40 PLN 20.02.2018 r.
4 Deco Mart Jan Nowacki

ul. B. Chrobrego 32/167

40-871 Katowice

1 980,30 PLN 15.02.2018 r.
5 Moje Bambino Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

1 584,24 PLN 14 dni
6 PB tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

3 670,32 PLN 1 dzień

 

Pakiet III   Meble

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. KALL -CARRION Trading Sp. z o.o.

Al. Solidarności 75/26

00-090 Warszawa

14 034,30 PLN 20.02.2018 r.
2. Moje Bambino Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

13 221,27 PLN 14 dni
3 PB tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

35 067,30 PLN 1 dzień

 

Pakiet IV   Artykuły plastyczne

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. Moje Bambino Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

3 932,31 PLN 7 dni
2. PB tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

9 009,75 PLN 1 dzień

 

Pakiet V   Szatnia

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29 A, 62-090 Mrówno

7 872,00 PLN 14 dni
2. Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

1 476,00 PLN do 28.02.2018 r.
3 KALL – CARRION Trading Sp. z o.o.

Al. Solidarności 75/26

00-090 Warszawa

3 567,00 PLN 20.02.2018 r.
4 Moje Bambino Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

3 156,18 PLN 14 dni
5 PB tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

6 824,04 PLN 1 dzień

 

Pakiet VI   Zabawki i materiały dydaktyczne

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. Tesora

ul. Świętoszówka 8A

43-386 Świętoszówka

10 692,36 PLN 28.02.2018 r.
2. Moje Bambino Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

7 415,10 PLN 7 dni
3 PB tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

15 793,20 PLN 1 dzień

 

Pakiet VII   Dywan

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

1 722,00 PLN do 28.02.2018 r.
2. Deco Mart Jan Nowacki

ul. B. Chrobrego 32/167

40-871 Katowice

3 394,80 PLN 26.02.2018 r.
3 Tesora

ul. Świętoszówka 8A

43-386 Świętoszówka

2184,76 PLN 28.02.2018 r.
4 Moje Bambino Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

2 025,81 PLN 14 dni
5 PB tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

3 321,00 PLN 1 dzień

 

 

Pakiet VIII   Urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka i inne

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

1 266,90 PLN do 28.02.2018 r.
2. Inżynieryjne Martex, Marcin Ruzimek

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

6 175,83 PLN 6 dni
3 Deco Mart Jan Nowacki

ul. B. Chrobrego 32/167

40-871 Katowice

5 744,10 PLN 13.02.2018 r.
4 PB tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

10 774,80 PLN 1 dzień

 

Pakiet IX   Pianino keyboard

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. Inżynieryjne Martex, Marcin Ruzimek

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

4 319,76 PLN 7 dni
2. Deco Mart Jan Nowacki

ul. B. Chrobrego 32/167

40-871 Katowice

4 428,00 PLN 15 02.2018r.
3 PB tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

12 300,00 PLN 1 dzień

 

Pakiet X   Apteczki

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29 A, 62-090 Mrówno

1 722,00 PLN 7 dni
2. Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

408,24 PLN do 28.02.2018 r.
3 Inżynieryjne Martex, Marcin Ruzimek

Gorzeszów 19

58-405 Krzeszów

2 382,48 PLN 10 dni
4 Tesora

ul. Świętoszaówka8A

43-386 Świętoszówka

413,52 PLN 09.02.2018 r.
5 Moje Bambino Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

287,28 PLN 7dni
6 PB tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

984,00 PLN 1 dzień

Pakiet XI  Pomoce dydaktyczne

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. Biuro Inżynieryjne „DOT”

Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29 A, 62-090 Mrówno

939,72 PLN 7 dni
2. Drzewiarz-Bis Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a

87-600 Lipno

656,82 PLN do 28.02.2018 r.
3 Tesora

ul. Świętoszówka 8A

43-386 Świętoszówka

647,99 PLN 09.02.2018 r.
4 Moje Bambino Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

440,34 PLN 7 dni
5 PB tenders Jakub Pawulski

ul. A. Grzymały – Siedleckiego 4/25

85-868 Bydgoszcz

927,42 PLN 1 dzień

 

Termin płatności – 30 dni

 

Lipno 31.01.2018 r.

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 507862-N-2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian