Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa wyposażenia przedszkola w Karnkowie

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa wyposażenia przedszkola w Karnkowie”, nr sprawy: RGK.271.15.2018, data otwarcia ofert: 25.05.2018 r., godz. 10:30.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579.) Zamawiający (Gmina Lipno) podaje informacje dotyczące:

  • Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (netto): – 50 913,57 PLN

Pakiet 1A:  Materiały dydaktyczne i zabawki                  – 14 121,26 PLN

Pakiet 1B:  Materiały dydaktyczne i zabawki                  –      469,52 PLN

Pakiet 2A:  Książki                                                           –   1 406,92 PLN

Pakiet 2B:  Książki                                                           –      228,39 PLN

Pakiet 3      Artykuły plastyczne                                       –   2 486,52 PLN

Pakiet 4:     Sprzęt sportowo rehabilitacyjny                    –      386,74 PLN

Pakiet 5:     Artykuły gospodarcze                                    –      855,36 PLN

Pakiet 6:     Meble do przedszkola                                    – 13 080,81 PLN

Pakiet 7:     Meble kuchenne                                             –   3 577,24 PLN

Pakiet 8:     Sprzęt kuchenny                                            –   1 925,20 PLN

Pakiet 9:     Sprzęt ICT                                                     – 12 375,61 PLN

  • Danych Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena i termin dostawy zawarte w złożonych ofertach:

 

Pakiet 1: Materiały dydaktyczne i zabawki

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
4 „MOJE BAMBINO” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

13 439,82 7 dni

 

Pakiet II   Książki

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. „DRZEWIARZ-BIS”  Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a, 87-600 Lipno

1 659,00 14 dni

 

Pakiet III   Artykuły plastyczne

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
4 „MOJE BAMBINO” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

2 152,11 7 dni

 

 

Pakiet IV   Sprzęt sportowo rehabilitacyjny

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
4 „MOJE BAMBINO” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

385,71 7 dni
6 „Deco Mart”,

ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice

707,25 7 dni
7 „Tijo” s.c.,

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków

412,05 7 dni
8 Kal-Sport, Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

795,81 7 dni

 

Pakiet V   Artykuły gospodarcze

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. „DRZEWIARZ-BIS”  Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a, 87-600 Lipno

1 328,40 14 dni
2. Biuro Inzynieryjne „MARTEX”,

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

2 525,19 7 dni
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” S.C., ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn 2 371,44 7 dni
6 „Deco Mart”,

ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice

1 488,30 7 dni
7 „Tijo” s.c.,

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków

1 324,71 7 dni
8 Kal-Sport, Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

1 671,57 7 dni

 

Pakiet VI   Meble do przedszkola

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
4 „MOJE BAMBINO” Sp. z o.o.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

13 737,87 7 dni
7 „Tijo” s.c.,

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków

13 837,50 7 dni

 

Pakiet VII   Meble kuchenne

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” S.C., ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn 20 664,00 7 dni
8 Kal-Sport, Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

9 507,90 7 dni

 

 

 

Pakiet VIII   Sprzęt kuchenny

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. „DRZEWIARZ-BIS”  Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a, 87-600 Lipno

2 300,00 14 dni
2. Biuro Inzynieryjne „MARTEX”,

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

4 605,12 7 dni
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” S.C., ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn 3 961,35 7 dni
6 „Deco Mart”,

ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice

3 247,20 7 dni
7 „Tijo” s.c.,

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków

3 290,25 7 dni
8 Kal-Sport, Hurtownia Sportowa

Al. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów

2 706,00 7 dni

 

Pakiet IX   Sprzęt ICT

L.p. Wykonawca Cena brutto Termin dostawy
1. „DRZEWIARZ-BIS”  Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46 a, 87-600 Lipno

16 110,00 14 dni
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” S.C., ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn 18 420,18 7 dni
5 „BIUINF” Sp. z o.o.,

ul. Bolesława Chrobrego 26 /4, 85-377 Bydgoszcz

15 077,34 7 dni
6 „Deco Mart”,

ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice

19 630,80 10 dni
7 „Tijo” s.c.,

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Kraków

16 654,20 7 dni
9 „CopyBox”, Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 14, 87-100 Toruń

21 033,00 7 dni

Termin płatności – 30 dni

 

Lipno 25.05.2018 r.

Kierownik Zamawiającego:

Zastępca Wójt Gminy Lipno

Kazimierz Mątowski

    • Nr przetargu 560079-N-2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian