Informacja z sesji otwarcia ofert: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno”, nr sprawy: RGK.271.17.2018, data otwarcia ofert: 30.05.2018 r., godz. 10:30.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr poz. 1579) Zamawiający (Gmina Lipno) podaje informacje dotyczące:

  • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 92 504,00 PLN
  • danych Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, organizacja demontażu oraz termin wywozu po demontażu zawarte w złożonych ofertach:

 

L.p. Wykonawca Cena brutto Organizacja demontażu Termin wywozu po demontażu
1 P.P.H.U. „eko grunt”,

ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko-Biała

57 788,75 PLN II etapach Wywóz bezpośrednio po demontażu
2 Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”

Mikorzyn 19, 87- 732 Lubanie

77 928,24

PLN

II etapach Wywóz bezpośrednio po demontażu
3 PRO-EKO Serwis SP. z o.o.

Bierzewice 62, 09-500 Gostynin

60 618,80 PLN II etapach Wywóz w terminie 10 dni roboczych po demontażu
4 Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

60 235,47 PLN II etapach Wywóz bezpośrednio po demontażu
5 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOLMEX”

Kolankowo 26, 87-600 Lipno

57 036,41

PLN

II etapach Wywóz bezpośrednio po demontażu

Termin płatności – 30 dni

 

Lipno 30.05.2018 r.

Kierownik Zamawiającego:

Wójt Gminy Lipno

Andrzej Piotr Szychulski

    • Nr przetargu 562093-N-2018

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian