Informacja z wyboru oferty: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych

Urząd Gminy Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem była dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych wpłynęła następującą ofertę.:

1.            Firma Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2 85-063 Bydgoszcz, cena brutto 442,80 zł

 

Jednocześnie informujemy, że  wykonawcą będzie :

Firma Polska Press Sp. z o.o., Oddział w Bydgoszczy, ul. Zamoyskiego 2 85-063 Bydgoszcz, która zaoferowała wykonanie ogłoszenia w prasie za cenę brutto 442,80 zł

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian