Informacja z wyboru wykonawcy: zakup samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (CPV 34115200-8)

Lipno, dnia 18.12.2018 r.

 INFORMACJA Z WYBORU WYKONAWCY

Urząd Gminy informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem był zakup samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej (CPV 34115200-8) wpłynęły następujące oferty o wartości netto:

  1. Renault Trafic – 88 536,58 PLN

Auto Serwis Pasikowski Sp. z o.o., ul. Polna 100, 87-800 Włocławek

W oparciu o ustalone kryteria zapytania ofertowego do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Auto Serwis Pasikowski Sp. z o.o., ul. Polna 100, 87-800 Włocławek

 

Informacje

Rejestr zmian