Informacja: ZBLIŻA SIĘ TERMIN PŁATNOŚCI II RATY PODATKU 2020 ROKU

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA COVID-19 PODATEK II RATA 2020R. (OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY I LEŚNY) W SOŁECTWIE KŁOKOCK I SOŁECTWIE PIĄTKI NIE BĘDZIE ZBIERANY PRZEZ SOŁTYSÓW. MIESZKAŃCY MOGĄ DOKONAĆ WPŁAT PODATKU W KASIE URZĘDU GMINY, BANKU, PRZEZ INTERNET LUB NA POCZCIE.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE WPŁATY PODATKU Z:

SOŁECTWA KOLANKOWO SOŁTYS BĘDZIE ZBIERAŁ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KOLANKOWO W DNIU 15.05.2020R. W GODZINACH: 19.30   – 21.00,

SOŁECTWA RADOMICE SOŁTYS BĘDZIE ZBIERAŁ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ RADOMICE W DNIACH: 15.05.2020R. – 16.05.2020R. W GODZINACH: 10.00 – 14.00,

SOŁECTWA ZBYTKOWO SOŁTYS BĘDZIE ZBIERAŁ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZBYTKOWO W DNIACH: 15.05.2020R. – 16.05.2020R. W GADZINACH 10.00 – 19.00.

W POZOSTAŁYCH SOŁECTWACH SOŁTYSI BĘDĄ ZBIERAĆ PODATEK W TEJ SAMEJ FORMIE.

OSOBY PRAGNĄCE DOKONAĆ WPŁAT SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Informacje

Rejestr zmian