Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – sierpień 2021 roku

Na podstawie przeprowadzonych badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w punktach poboru wodociągu publicznego Jastrzębie Gmina Lipno – kran przy zlewie w kuchni szkolnej, Szkoła Podstawowa Karnkowo 42, kran przy umywalce w pomieszczeniu socjalnym Filii Biblioteki Publicznej Gminy Lipno z siedzibą w Radomicach, Jastrzębie 2A Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, iż ze względu na skład fizyko-chemiczny i mikrobiologiczny woda jest przydatna do spożycia przez ludzi. W zakresie badanych parametrów jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian