Ochrona danych osobowych

Urząd Gminy Lipno chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa

Kiedy załatwiasz sprawy w naszym urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody.
Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa
Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa lub wolności. Szybko się nią zajmiemy, wyciągniemy wnioski i poprawimy sposób postępowania, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy dla Ciebie
Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszym urzędzie, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Agnieszką Zajączkowską – e-mailem (ochronadanych[at]uglipno[dot]pl) lub osobiście (Lipno, ul. Mickiewicza 29, pok. nr 19). Więcej informacji o inspektorze znajduje się na stronie: Inspektor Ochrony Danych (https://gm-lipno.rbip.mojregion.info/ochrona-danych-osobowych/).

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócisz się do inspektora ochrony danych.

Informujemy o sposobie przetwarzania Twoich danych  i przysługujących Ci prawach

Poniższe informacje przekazujemy w związku z  realizacją obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Lipno.Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno
– przez e-mail: lipno[at]uglipno[dot]pl
– telefonicznie: +48 288 62 00.
Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Jest nim Agnieszka Zajączkowska.Inspektor to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych – przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z ich przetwarzaniem.Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno,
– przez e-mail: ochronadanych[at]uglipno[dot]pl,
– telefonicznie: +48 288 62 62 27.Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw (w szczególności: do kompetencji IOD nie należy udzielanie informacji dotyczących podstaw i zasadności wezwań do zapłaty należności).
Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z komórką organizacyjną Urzędu (Referatem, samodzielnym stanowiskiem pracy)  prowadzącym Twoją sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Ciebie pisma lub w stopce wiadomości e-mail).
Cele przetwarzania danych Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Ciebie pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu.
Podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO).Niekiedy mogą zdarzyć się sytuacje, że będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie  Twojej zgody lub w wyniku zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO)
Okres przechowywania danych Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.


Urząd Gminy Lipno zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych umieszczamy w ramach opisu poszczególnych spraw, którymi zajmuje się Urząd Gminy Lipno.

Zazwyczaj znajdują się one na dole opisu sprawy w postaci załącznika o nazwie „Klauzula informacyjna” albo są elementem formularza lub wniosku, jaki wypełniasz w ramach danej sprawy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>