Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia do punktów przedszkolnych : Informacja o termin dostawy

Ogłoszenie nr 507862-N-2018 z dnia 2018-01-19 r.

Czy termin realizacji należy podać w dniach czy konkretną datę realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Termin dostawy należy podać w dniach (w dniach liczonych od daty podpisania umowy).

 

    • Nr przetargu 507862-N-2018

Informacje

Rejestr zmian