Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno na lata 2019 – 2029

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian