Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian