Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.11.2018 Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Lipno która odbędzie się 16 listopada 2018 roku /piątek/ o godzinie 10.00 Szczegóły
Przetargi 06.11.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Obsługa bankowa budżetu gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Informacja w sprawie zapytania: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Kalendarz polowań kół łowieckich Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Poawaryjne badanie wody w m. Chlebowo g. Lipno – sprawozdanie z badań wody nr 2376/18 wodociąg Jastrzębie Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna Głodowo Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna Karnkowskie Rumunki Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – październik 2018 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Uchwała nr 7-I-2018 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii z przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Uchwała Nr 7-S-2018 Składu Orzekającego nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Statut Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XL.294.18.2018-10-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018r Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XL.293.18.2018-10-19 w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko – pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XL.292.18.2018-10-19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała XXXIX 291 z 28.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2028 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.290.18.2018-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 47 48 »