Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.09.2018 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II: W dniu 26 września 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lipno odbędzie się losowanie Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Informacja o dacie i godzinie publicznego losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w celu ustalenia ich składów Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Lipno która odbędzie się 28 września 2018 roku /piątek/ Szczegóły
Przetargi 17.09.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Radomice Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 INFORMACJA: Komisarz Wyborczy we Włocławku II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Obwieszczenie: Wójt Gminy Lipno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Skład osobowy i pełnione funkcje w Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie w spr. dyżurów Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 3-2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Informatyki Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 2-2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Uchwała Nr 1-2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia terytorialnych komisji wyborczych. Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnie Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Rejestr wyborców (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy) Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – sierpień 2018 rok Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Sprawozdanie z badań wody nr 1772-1773/18 – wodociąg Jastrzębie Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Informacja Komisarza Wyborczego II: Powiadamia się pełnomocników wyborczych informację o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania, w celu ustalenia tych składów Szczegóły
Przetargi 06.09.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 2, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnkowie gmina Lipno Szczegóły
Przetargi 04.09.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej Gminy Lipno i jej jednostek organizacyjnych Szczegóły
Przetargi 03.09.2018 Wójt Gminy Lipno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lipno: Maliszewo, Wierzbick Szczegóły
« 1 2 3 4 44 45 »