Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.12.2017 Uchwała.XXXI.221.17.2017-11-23 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2018 Szczegóły
Przetargi 07.12.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup paliwa do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 07.12.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych i placówek kultury na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 06.12.2017 Wójt Gminy Lipno ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Wierzbick Szczegóły
Przetargi 06.12.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipno z dnia 06.12.2017 r. o drugim przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości: Chodorążek Szczegóły
Przetargi 01.12.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Ogłoszenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Szczegóły
Przetargi 27.11.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych i placówek kultury na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 27.11.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Zakup paliwa do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Lipno Wieś I Szczegóły
Przetargi 23.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa używanej samojezdnej równiarki drogowej Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Lipno w dniu 23 listopada 2017 roku Szczegóły
Przetargi 16.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliwa do pojazdów jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 16.11.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych i placówek kultury na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Uchwała.XXX.220.17.2017-10-26 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Uchwała.XXX.219.17.2017-10-26 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebiegoszczu Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Uchwała.XXX.218.17.2017-10-26 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Maliszewie Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Uchwała.XXX.217.17.2017-10-26 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Uchwała.XXX.216.17.2017-10-26 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie Przedszkola samorządowego w miejscowości Karnkowo” Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 Uchwała.XXX.217.17.2017-10-26 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szczegóły
« 1 2 3 4 29 30 »