Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.09.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku I i II z dnia 19 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 6 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Informacja o miejscach na terenie Gminy Lipno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Uchwała PKW w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Informacja – zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Informacja o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Klauzule informacyjne poszczególnych form pomocy Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Uchwała Nr 6-I-2019 RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipno za I półrocze 2019r. Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Sesja Rady Gminy: XI Posiedzenie w dniu 13 września 2019, godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29 Szczegóły
Przetargi 05.09.2019 Ogłoszenie o wyborze — Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Maliszewo – Komorowo nr 170538 C Szczegóły
Przetargi 05.09.2019 Ogłoszenie o wyborze — Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C etap III Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 Wójta Gminy Lipno z dnia 29.08.2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – sierpień 2019 roku Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP – formularz zgłoszenia Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Sprawozdanie z badań wody nr 1979-1980-19 – wodociąg Jastrzębie Szczegóły
« 1 2 3 4 59 60 »