Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIV/250/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipno na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIV/249/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipno w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIV/248/18 w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIV/247/18 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 Uchwała Nr XXXIV/246/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020” Szczegóły
Przetargi 21.03.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” Szczegóły
Przetargi 20.03.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej Złotopole – Konopie nr 170506 C etap I i II Szczegóły
Przetargi 20.03.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej nr 170604 C Kolankowo – Karnkowo Szczegóły
Przetargi 20.03.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej nr 170529 C Wichowo – Chełmica Szczegóły
Przetargi 20.03.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej nr 170575 C Chlebowo – Wolęcin Szczegóły
Przetargi 15.03.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa wyposażenia do punktów przedszkolnych Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 Uchwała.XXXIII.245.18.2018-02-06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 Uchwała Nr XXXIII-244-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 Uchwała.XXXIII.243.18.2018-02-06 w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie w Przedszkole Samorządowe w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 Uchwała.XXXIII.242.18.2018-02-06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno na prowadzenie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Cmentarza Komunalnego w Złotopolu Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Informacja o XXXIV sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w wtorek 27 marca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Sprawozdanie z badań wody nr 312/18 wodociąg Jastrzębie Szczegóły
Przetargi 08.03.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa wyposażenia punktów przedszkolnych Szczegóły
Przetargi 06.03.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu Szczegóły
« 1 2 3 4 34 35 »