Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.06.2018 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Karnkowie Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wichowie Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 06.06.2018 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radomicach Szczegóły
Przetargi 05.06.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 05.06.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa wyposażenia do przedszkola w Karnkowie Szczegóły
Przetargi 04.06.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa i montaż wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi oraz materiałów do montażu tych wodomierzy Szczegóły
Przetargi 01.06.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej Chodorążek – Makówiec Nr 170514C Szczegóły
Artykuł 01.06.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w obrębie ewidencyjnym MALISZEWO Szczegóły
Przetargi 30.05.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Szczegóły
Artykuł 29.05.2018 Zarządzenie Nr 251-18 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno oraz zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.05.2018 Petycja w sprawie nie łączenia klas w Szkole Podstawowej w Karnkowie Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Informacja o XXXVI sesji Rady Gminy Lipno w dniu 29 maja 2018 roku Szczegóły
Przetargi 25.05.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa wyposażenia przedszkola w Karnkowie Szczegóły
Przetargi 22.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – maj 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Sprawozdanie z badań wody nr 789/18, L.9051.1.92.1.18/LHŻ – wodociąg Głodowo Szczegóły
Przetargi 17.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia do przedszkola w Karnkowie Szczegóły
Przetargi 17.05.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Chodorążek – Makówiec Nr 170514C Szczegóły
« 1 2 3 4 37 38 »