Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.06.2019 Łączne sprawozdania finansowe Gminy Lipno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Sprawozdania finansowe Urząd Gminy Lipno za rok 2018 Szczegóły
Przetargi 05.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegającą na remoncie drogi gminnej Maliszewo – Komorowo nr 170538 C Szczegóły
Przetargi 04.06.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Przebudowa drogi gminnej Kłokock – Głodowo Nr 170520 C Szczegóły
Przetargi 04.06.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej nr 170537C Ośmiałowo – Maliszewo – etap I i II Szczegóły
Przetargi 04.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja polegająca na remoncie drogi gminnej nr 170537C Ośmiałowo – Maliszewo – etap I i II Szczegóły
Przetargi 04.06.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Kłokock – Głodowo Nr 170520 C Szczegóły
Przetargi 31.05.2019 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 170695C, ul. Sierpecka – etap II Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Petycja w sprawie modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Petycja o zebranie ofert rynkowych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w obszarze usług telekomunikacyjnych Szczegóły
Artykuł 29.05.2019 Zarzadzenie Nr 35-2019 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko Pomorskiego – postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej – Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – kwiecień 2019 rok Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Raport o stanie Gminy Lipno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.05.2019 Państwowe Godpodarstwo Wodne – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – udzielenie pozwolenia – Krochmalnia Radomice Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Sprawozdanie z badań wody nr 926/2019, L.9051.1.114.1.19/LHŻ – wodociąg Głodowo – kwiecień 2019 Szczegóły
Przetargi 17.05.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Informacja dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych – Drugie posiedzenia Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji – budowa linii kablowej Szczegóły
« 1 2 3 4 53 54 »