Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.02.2019 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Lipno za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 13.02.2019 Informacja o V Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 18 lutego 2019 r. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia o naborze na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lipno w 2019 roku. Szczegóły
Przetargi 07.02.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Lipno ws. ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół, podstawowych, publicznych przedszkoli, oraz punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Lipno na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 17/2019 WÓJTA GMINY LIPNO z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipno w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Lipno. Szczegóły
Artykuł 31.01.2019 Petycja w sprawie upowszechnienia informacji o dotacji publicznej Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała.IV.18.2019.2019-01-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Uchwała.IV.17.2019.2019-01-18 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno” Szczegóły
Artykuł 30.01.2019 Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Uchwała antysmogowa Szczegóły
Przetargi 29.01.2019 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Sprawozdanie z badań wody nr 115-116-19 – wodociąg Głodowo Szczegóły
Przetargi 23.01.2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno na lata 2019 – 2029 Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Szczegóły
Przetargi 18.01.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
Przetargi 18.01.2019 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2019 roku podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Szczegóły
Artykuł 17.01.2019 WÓJT GMINY LIPNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2019 ROKU Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Petycja w sprawie oświetlenia ulicznego w miejscowości Karnkowo Szczegóły
« 1 2 3 4 51 52 »