Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2020 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA: zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na dom dziennego pobytu bez zmiany powierzchni zabudowy obiektu Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Informacja dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 03.07.2020 Informacja o unieważnieniu przetargu dot. sprzedaży samochodu pożarniczego JELCZ 004M Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Raport o stanie Gminy Lipno za 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno Nr 109/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji – Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni w m. Chodorążek Szczegóły
Artykuł 23.06.2020 Informacja dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych – II posiedzenia Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Informacja o Posiedzeniu Rady Gminy Lipno nr XVII w dniu 30 czerwca 2020, godz. 12:00 Szczegóły
Przetargi 18.06.2020 PRZETARG PUBLICZNY na sprzedaż środków transportu – samochód pożarniczy Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Informacja dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Lipno – pierwsze posiedzenia Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 POSTANOWIENIE NR 20/2020 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Wytyczne oraz Regulamin obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków OKW Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 9 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Nowe wzory zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. z dnia 8 czerwca 2020 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 67 68 »