Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.08.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Dostawa tablic edukacyjnych Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Zakup i dostawę fabrycznie nowych pojemników KP-7 Szczegóły
Przetargi 08.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 08.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 08.08.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 08.08.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 03.08.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipno: Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Informacja o XXXVIII sesji Rady Gminy Lipno w dniu 07 sierpnia 2018 roku Szczegóły
Przetargi 30.07.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Petycja w sprawie oszczędności dla Budżetu Gminy przy inwestycji przebudowy dróg, placów, dojazdów z płyt drogowych betonowych dla inwestycji do 30.000 Euro i/lub więcej Szczegóły
Przetargi 27.07.2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – czerwiec 2018 rok Szczegóły
Przetargi 19.07.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej 170675C Popowo – Grabiny Szczegóły
Przetargi 19.07.2018 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej 170532C Popowo-Barany Szczegóły
Przetargi 18.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej Gminy Lipno i jej jednostek organizacyjnych Szczegóły
Przetargi 18.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 16.07.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Lipno Szczegóły
« 1 2 3 4 42 43 »