Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2020 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Wody Polskie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Piątki Szczegóły
Przetargi 07.01.2020 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – grudzień 2019 roku Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – grudzień 2019 roku Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Informacja o wyborze oferty: Świadczenie w 2020 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Sprawozdanie z badań wody nr 3402-3403-19 – wodociąg Jastrzębie Szczegóły
Przetargi 27.12.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XIII.71.2019.2019-12-19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała XIII 70 z 19.12.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2020–2029 Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała XIII 69 z 19.12.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XIII.68.2019.2019-12-19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r. Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XIII.67.2019.2019-12-19 w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa w sołectwie Lipno I. Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała Nr XIII-66-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Lipno na lata 2019-2022 Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XIII.65.2019.2019-12-19 w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XIII.64.2019.2019-12-19 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XII.63.2019.2019-11-18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych. Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XII.62.2019.2019-11-18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała XII 61 z 18.11.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
« 1 2 3 4 60 61 »