Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXVIII.201.17.2017-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lipno do projektu pn. „Kujawsko-Pomorscy Liderzy eAdministracji” Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXVIII.200.17.2017-08-29 w sprawie zawarcia Porozumienia przez Gminę Lipno z Gminą Miasta Lipna oraz Miastem i Gminą Skępe w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXVIII.199.17.2017-08-29 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXVIII.198.17.2017-08-29 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Karnkowie Szczegóły
Przetargi 06.10.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową usługę oświetlenia na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 03.10.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 29.09.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 28.09.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 Petycja w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego – chlewni w systemie chowu rusztowego Szczegóły
Przetargi 27.09.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa węgla i miału węglowego do jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 26.09.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa węgla i miału węglowego do placówek oświatowych na terenie gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 26.09.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipno z dnia 25.09.2017 r. o pierwszym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości – Chodorążek Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 29 września 2017 r. o godzinie 10.00 Szczegóły
Przetargi 21.09.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 19.09.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej na Przedszkole Szczegóły
Przetargi 18.09.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa węgla i miału węglowego do jednostek organizacyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Petycja o przekazanie tekstu petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych – również tzw. Zespołów Szkół Szczegóły
Przetargi 15.09.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę trzech odcinków dróg gminnych w części I dotyczącej przebudowy drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2017 r. o wydaniu postanowienia wznawiającego z urzędu postępowanie administracyjne – Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Uchwała nr 9/I/2017 RIO w Bydgoszczy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017r Szczegóły
« 1 2 3 4 27 28 »