Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała.XII.92.15.2015-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała nr XII-91-15 z 29.12.15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XII-90-15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XII-89-15 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczegóły
Akty prawne 09.06.2016 Uchwała Nr XII 88 15 z 29.12.2015 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Obwieszczenie o rozpoczęciu oceny oddziaływania na środowisko – Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Brzeźno Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-87-15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy – kontroli Komisji Rewizyjnej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała XII-86-15 z 29.12.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XII.85.15.2015-12-29 zmianiająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 r Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XII.84.15.2015-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XII.83.15.2015-12-29 w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Palcówek Oświatowych Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XII.82.15.2015.12.29 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-81-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-80-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno na rzecz dotychczasowego najemcy Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-79-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipno na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-78-15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych na własność Gminy Lipno. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-77-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-76-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lipno na rzecz dotychczasowych najemców lokali oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokal Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XI.75.15.2015-11-17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XI-74-15 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczegóły
« 1 2 25 26 27 28 29 33 34 »