Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 20.05.2016 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C etap I Szczegóły
Artykuł 20.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: Rozbudowa istniejącego targowiska gminnego Szczegóły
Artykuł 20.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szczegóły
Artykuł 20.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami w miejscowości Radomice, gmina Lipno Szczegóły
« 1 2 26 27 28 »