Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 15.05.2019 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej nr 170695C, ul. Sierpecka – etap II Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Komisarz Wyborczy we Włocławku II: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa Elektrowni Słonecznej Karnkowskie Rumunki Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji dotyczącej: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559″ Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu w sprawie udzielenia pozwolenia na odprowadzanie wód z drogi krajowej nr 10 Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Postanowienie nr 69-2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 6 maja 2019 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Postanowienie nr 68-2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 6 maja 2019 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Przetargi 30.04.2019 Informacja z sesji otwarcia ofert: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 rok Szczegóły
Przetargi 30.04.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170695C, ul. Sierpecka – etap II Szczegóły
Artykuł 27.04.2019 INFORMACJA Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 kwietnia 2019 r o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 27.04.2019 Sprawozdanie z badań wody nr 924-925-19 – wodociąg Głodowo Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia informacji o uzyskaniu dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 26.04.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C – etap II i III Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Uchwała nr 4-S-2019 Składu Orzekającego RIO – Opinia RIO z wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Przetargi 19.04.2019 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu Szczegóły
Przetargi 18.04.2019 Ogłoszenie o zamówieniu: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 17 kwietnia 2019 r. numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego Szczegóły
Artykuł 17.04.2019 Radni-Sesja VIII Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2019, godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Lipno ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno Szczegóły
« 1 2 3 4 5 53 54 »