Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.289.18.2018-09-28 w sprawie przystąpienia do realizacji przez Gminę Lipno projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lipno” Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.288.18.2018-09-28 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.287.18.2018-09-28 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.286.18.2018-09-28 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w roku 2018 i ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Lipno w ramach programu EKOPIEC 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.285.18.2018-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób pozbawionych schronienia, w tym dla osób bezdomnych Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 Uchwała.XXXIX.284.18.2018-09-28 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Szczegóły
Przetargi 25.10.2018 Zmiana terminu otwarcia ofert na obsługę bankową budżetu Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 25.10.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Sprawozdanie z badań wody nr 2239-2240/18 – wodociąg Jastrzębie Szczegóły
Przetargi 23.10.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa węgla i miału węglowego do placówek oświatowych na terenie gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Wyniki głosowania w Wyborach na Wójta Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Wyniki głosowania w Wyborach do Rady Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Wyniki głosowania w Wyborach do Rady Powiatu w obwodach Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 22.10.2018 Wyniki głosowania w Wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obwodach Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 21.10.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w gminie Lipno Szczegóły
Artykuł 21.10.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 9 w gminie Lipno Szczegóły
Artykuł 21.10.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 w gminie Lipno Szczegóły
Artykuł 21.10.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 w gminie Lipno Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW Szczegóły
Przetargi 16.10.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Obsługa bankowa budżetu gminy Lipno Szczegóły
« 1 2 3 4 5 47 48 »