Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.02.2018 Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w wtorek 06 lutego 2018 roku Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 WÓJT GMINY LIPNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LIPNO W 2018 ROKU Szczegóły
Przetargi 01.02.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu Szczegóły
Przetargi 31.01.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa wyposażenia do punktów przedszkolnych Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Zarządzenie Nr 229-18 Wójta Gminy Lipno w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym przedszkola i szkoły Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Sprawozdanie z badań wody nr 89-90-18 wodociąg Głodowo Szczegóły
Artykuł 29.01.2018 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Szczegóły
Przetargi 26.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa wyposażenia do punktów przedszkolnych : Informacja o termin dostawy Szczegóły
Przetargi 25.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 17052C Ostrowite – Szczepanki etap I i II Szczegóły
Przetargi 25.01.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej Popowo – Ostrowite Nr 170527C Szczegóły
Przetargi 25.01.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej nr 170695 C ul. Sierpecka etap II Szczegóły
Przetargi 25.01.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C – etap I i II Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania – Przebudowa istniejącej rozdzielni 110kV i 15kV w stacji elektroenergetycznej Lipno Szczegóły
Przetargi 19.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia do punktów przedszkolnych Szczegóły
Przetargi 19.01.2018 Plan Zamówień Publicznych w 2018 roku podlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Szczegóły
Przetargi 12.01.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Przetargi 11.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Chlebowo – Chodorążek nr 170513 C – etap I i II Szczegóły
Przetargi 11.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 170695C, ul. Sierpecka – etap II Szczegóły
Przetargi 11.01.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Popowo – Ostrowite Nr 170527C Szczegóły
Przetargi 11.01.2018 Informacja o wyniku przetargu: sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, położonej w miejscowości Wierzbick Szczegóły
« 1 2 3 4 5 33 34 »