Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.09.2018 Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Komunikat Komisarzy Wyborczych dot. zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Przetargi 28.08.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 27.08.2018 Wójt Gminy Lipno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lipno: Lipno Wieś II, Karnkowo Szczegóły
Przetargi 27.08.2018 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNO Z DNIA 27.08.2018 R. O CZWARTYM PRZETARGU OGRANICZONYM NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI: Chodorążek Szczegóły
Przetargi 27.08.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 23.08.2018 Zarządzenie Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizacje zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 23.08.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 23.08.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 22.08.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 2, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnkowie gmina Lipno Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Informacja o ofertach złożonych w ramach zapytania ofertowego dotyczącego dostawy tablic edukacyjnych Szczegóły
Przetargi 21.08.2018 Informacja z sesji otwarcia ofert: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej Gminy Lipno i jej jednostek organizacyjnych Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Informacja o ofertach złożonych w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zakupu i dostawy fabrycznie nowych pojemników KP-7 Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – MALISZEWO Szczegóły
Artykuł 17.08.2018 Komunikaty Komisarza wyborczego II (w sprawie zgłaszania kandydatów do TKW, dot. przyjmowania zawiadomień, o liczbie mieszkańców) Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w województwie Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w jednym województwie Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Uchwała PKW w spr. sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Rozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szczegóły
« 1 2 3 4 5 44 45 »