Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 17.05.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: przebudowa drogi gminnej Chodorążek – Makówiec Nr 170514C Szczegóły
Artykuł 30.04.2018 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Sprawozdanie z badań wody nr 790-791/18 – wodociąg Głodowo Szczegóły
Artykuł 27.04.2018 Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 26.04.2018 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych Projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021″ Szczegóły
Przetargi 23.04.2018 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej Chodorążek – Makówiec Nr 170514C Szczegóły
Przetargi 20.04.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipno z dnia 20.04.2018 r. o trzecim przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości – Chodorążek Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Informacja o XXXV sesji Rady Gminy Lipno, która obędzie się w czwartek 26 kwietnia 2018 roku Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 ZARZĄDZENIE Nr 245/18 Wójta Gminy Lipno w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Jastrzębie – marzec 2018 rok Szczegóły
Przetargi 09.04.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Złotopole – Konopie nr 170506 C etap I i II Szczegóły
Przetargi 09.04.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 170575 C Chlebowo – Wolęcin Szczegóły
Przetargi 09.04.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej nr 170529 C Wichowo – Chełmica Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Sprawozdanie z badań wody nr 313/18, L.9051.1.35.1.18/LHŻ – wodociąg Jastrzębie Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi – wodociąg Głodowo – marzec 2018 rok Szczegóły
Artykuł 06.04.2018 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Lipno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.04.2018 Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” Szczegóły
Akty prawne 03.04.2018 Uchwała NR XXXIV/258/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2018–2027 Szczegóły
Przetargi 28.03.2018 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Złotopolu Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Uchwała Rady Gminy Lipno Nr XXXIV/248/18 w sprawie okręgów wyborczych Szczegóły
« 1 2 3 4 5 37 38 »