Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XII.60.2019.2019-11-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019r Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XII.59.2019.2019-11-18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XII.58.2019.2019-11-18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XII.57.2019.2019-11-18 w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Gminie Lipno Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XII.56.2019.2019-11-18 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XII.55.2019.2019-11-18 w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Miasta Lipna w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XII.54.2019.2019-11-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok i zwolnień w tym Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XII.53.2019.2019-11-18 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XII.52.2019.2019-10-23 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XI.51.2019.2019-09-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2019 r Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XI.50.2019.2019-09-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2019–2029 Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XI.49.2019.2019-09-12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XI.48.2019.2019-09-12 w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza i urządzeń cmentarnych oraz cennika za usługi związane z pochówkiem na cmentarzu Komunalnym w Złotopolu Szczegóły
Akty prawne 24.12.2019 Uchwała.XI.47.2019.2019-09-12 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipno Szczegóły
Artykuł 23.12.2019 Stawki podatkowe na 2020 r. Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr 15-WPF-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno 2020-2029 Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr 15-P-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Uchwała Nr 12-Dpr-2019 RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz w sprawie poparcia petycji Szczegóły
Artykuł 13.12.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – elektrownia fotowoltaiczna Szczegóły
« 1 2 3 4 5 60 61 »