Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.11.2017 Obwieszczenie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji-Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania-Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 30.10.2017 Petycja dot. przekazywania za pośrednictwem Gminy, informacji dla Mikroprzedsiębiorców Szczegóły
Artykuł 19.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa linii energetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie ewidencyjnym OSTROWITE Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy Lipno w dniu 26 października 2017 r. o godzinie 10.00 Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Zarządzenie Nr 205/17 Wójta Gminy Lipno w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lipno w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – eksploatacja złoża piasków skaleniowo – kwarcowych HUTA GŁODOWSKA IV Szczegóły
Przetargi 11.10.2017 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Uchwała Nr 64-K-2017 Składu Orzekającego Nr 13 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXIX.215.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXIX.214.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXIX.213.17.2017-09-29 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku ze stratami poniesionymi w sierpniu 2017 r. w wyniku wystąpienia nawałnic Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXIX.212.17.2017-09-29 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Zbytkowo Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXIX.211.17.2017-09-29 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkową placówkę wychowania przedszkolnego w miejscowości Karnkowo” Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXIX.210.17.2017-09-29 w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowanych przedsięwzięć Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXIX.209.17.2017-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXIX.208.17.2017-09-29 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkowe placówki wychowania przedszkolnego w miejscowości Trzebiegoszcz i Maliszewo” Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała XXVIII 207 z 29.08.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2017–2025 Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXVIII.206.17.2017-08-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r Szczegóły
Akty prawne 09.10.2017 Uchwała.XXVIII.205.17.2017-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim, a Gminą Lipno o powierzenie Gminie Lipno zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych Szczegóły
« 1 2 3 4 5 29 30 »