Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.09.2017 Petycja w sprawie przekazania wniosku do Placówek Oświatowych Szczegóły
Przetargi 30.08.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignackowo Szczegóły
Przetargi 29.08.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 29.08.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zakup i dostawa złóż filtracyjnych Szczegóły
Przetargi 28.08.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignackowo” Szczegóły
Artykuł 22.08.2017 Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy Lipno 29 sierpnia 2017 roku /wtorek/ o godzinie 12.00 Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy LIPNO Szczegóły
Przetargi 10.08.2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Okrąg – Kolankowo, ul. Spacerowa Szczegóły
Przetargi 10.08.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignackowo Szczegóły
Przetargi 10.08.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Radomice Szczegóły
Przetargi 09.08.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Petycja mieszkańców wsi Zbytkowo w sprawie utwardzenia drogi relacji Zbytkowo – Chełmica gm. Fabianki Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa budynku inwentarskiego – chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1450 tuczników (203 DJP) w miejscowości Głodowo Szczegóły
Przetargi 07.08.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Zakup i dostawa złóż filtracyjnych Szczegóły
Przetargi 01.08.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy: Informacja o rodzaj opakowań złóż filtracyjnych Szczegóły
Przetargi 28.07.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy: Zakup i dostawa złóż filtracyjnych Szczegóły
Artykuł 27.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Rozbudowa drogi krajowej nr 67 w miejscowości Łochocin w ramach PBDK Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipno: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2017 Elżbieta Warzyńska, Zastępca Kierownika GOPS Szczegóły
« 1 2 3 4 5 27 28 »