Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 05.12.2016 Informacja dotycząca postępowania nr RGK.271.15.2016 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Stawki podatkowe na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała XX 151 z 18.11.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.150.16.2016-11-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XX-149-16 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.148.16.2016-11-18 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Zbytkowo Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.147.16.2016-11-18 w sprawie określania wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XX-146-16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół, przedszkoli oraz innych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipno Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XX-145-16 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Palcówek Oświatowych Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.144.16.2016-11-18 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.143.16.2016-11-18 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.142.16.2016-11-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok i zwolnień w tym Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.141.16.2016-11-18 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.140.16.2016-11-18 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XIX.139.16.2016-09-13 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XIX-138-16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Lipno z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 55 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XIX-137-16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Lipno z Gminą Fabianki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej i Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XVIII.136.16.2016-08-31 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XVIII-135-16 w sprawie zamiaru udzielenia w latach 2017-2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XVIII-134-16 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2016 roku Szczegóły
« 1 2 28 29 30 31 32 44 45 »