Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2017 Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Lipno 20 czerwca 2017 roku /wtorek/ o godzinie 13.00 Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Petycja w sprawie oddania do dyspozycji Mieszkańców interwencyjnego adresu e-mail, na który będzie można dostarczać wszelkie informacje dotyczące zarejestrowanych przez Mieszkańców “nieprawidłowości zapachowych” Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Informacja w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego Jastrzębie gm. Lipno Szczegóły
Przetargi 09.06.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – budowa chlewni w miejscowości Głodowo, gmina Lipno Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipno: Stanowisko ds. ewidencji ludności Szczegóły
Przetargi 01.06.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 01.06.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Przetargi 01.06.2017 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Wierzbick Szczegóły
Przetargi 26.05.2017 Usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Zarządzenie Nr 180-17 Wójta Gminy Lipno w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Lipno oraz zastosowania ulg z ustawy Ordynacja podatkowa za 2016 r Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Uchwała Nr 5/Kr/2017 w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Uchwała Nr 8/S/2017 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lipno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Uchwała Nr 1/D/2017 Składu Orzekającego Nr 8 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipno na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Uchwała Nr 2/Kd/2017 Składu Orzekającego nr 8 w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Zarządzenie Nr 177/2017 Wójta Gminy Lipno w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Lipno w dniu 25 maja 2017 roku Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Szczegóły
Artykuł 15.05.2017 Petycja w sprawie przystąpienia przez Gminę Lipno do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017 Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Zarządzenia Nr 175/17 Wójta Gminy Lipno z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
« 1 2 28 29 30 31 32 49 50 »