Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 08.05.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa i montaż wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi oraz materiałów do montażu tych wodomierzy Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -Budowa dwóch budynków z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zlotopole, z przeznaczeniem na chów zwierząt Szczegóły
Przetargi 19.04.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa i montaż wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi oraz materiałów do montażu tych wodomierzy Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXV.181.17.2017-04-04 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXV.180.17.2017-04-04 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXIV.179.17.2017-03-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXIV.178.17.2017-03 w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała Nr XXIII-177-17 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXIII.176.17.2017-03-21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r. Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała Nr XXIII-175-17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXIII.174.17.2017-03-21 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała Nr XXIII-173-17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXIII.172.17.2017-03-08 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Szczegóły
Akty prawne 19.04.2017 Uchwała.XXIII.171.17.2017-03-21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Szczegóły
Przetargi 11.04.2017 Dostawa i montaż wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi oraz materiałów do montażu tych wodomierzy Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Lipno w dniu 04 kwietnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Obwieszczenie: rozpatrzenie odwołań od decyzji Wójta Gminy Lipno z dnia 26 stycznia 2017 r. Nr RGK.6733.10.2016/17 – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Szczegóły
Przetargi 24.03.2017 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Lipno w dniu 21 marca 2017 roku Szczegóły
« 1 2 29 30 31 32 33 49 50 »