Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Elżbieta Warzyńska st. specjalista Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Marta Górska Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Danuta Regina Swarcewicz – Dyrektor Biblioteki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Teresa Agata Sztuka – Dyrektor Ośrodka Kultury Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Mieczysław Warzyński – Dyrektor ZS Wichowo Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Elżbieta Kiełkowska – Dyrektor SP Trzebiegoszcz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Iwona Ewa Kornacka – Dyrektor SP Maliszewo Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Wojciech Frymarkiewicz – Dyrektor ZS Karnkowo Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Irena Retlikowska – Dyrektor SP Jastrzebie Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.07.2016 Jolanta Kruszyńska – Dyrektor ZS Radomice Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała XVI-121-16 z 22-06-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała.XVI.120.16.2016-06-22 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-119-16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-118-16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lipno na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-117-16 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipno za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 29.06.2016 Uchwała Nr XVI-116-16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipno za 2015 rok Szczegóły
Przetargi 20.06.2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej Białowieżyn – Kłokock nr 170522 C etap I Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny i inne formy pomocy Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Fundusz alimentacyjny Szczegóły
« 1 2 29 30 31 32 33 40 41 »