Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XVIII-133-16 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała.XVIII.132.16.2016-08-31 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała.XVIII.131.16.2016-08-31 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała.XVIII.130.16.2016-08-31 uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała.XVIII.129.16.2016-08-31 uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Szczegóły
Przetargi 24.11.2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipno z dnia 24.11.2016 r. o trzecim przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021” Szczegóły
Artykuł 17.11.2016 Sprawozdanie z konsultacji społecznych Szczegóły
Artykuł 09.11.2016 Petycja – Inicjatywa – Czystsze Powietrze – Dbajmy o Zdrowie i Rodzinę Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – Rozbudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury o budynek garażowy z przeznaczeniem dla potrzeb działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – Budowa dwóch wolnostojących wielorodzinnych budynków socjalnych funkcji mieszkalnej Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Szczegóły
Przetargi 25.10.2016 Ogłoszenie o zamówieniu: Polska-Lipno: Usługi związane z odpadami Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Petycja mieszkańców Zbytkowa w sprawie utwardzenia drogi Szczegóły
Przetargi 17.10.2016 Informacja o wyniku przetargu: trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Lipno Wieś II Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – składającej się z wieży kratowej antenowej o wysokości do 54,00 m osadzonej na fundamencie wraz z antenami nadawczymi i urządzeniami sterującymi Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Petycja o przekazanie tekstu petycji do wszystkich podległych szkół Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki – pod kątem zachowania standardów otwartości danych – scilicet – danych otwartych Szczegóły
« 1 2 29 30 31 32 33 44 45 »