Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 13.03.2017 Informacja z sesji otwarcia ofert: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Regulamin utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Szczegóły
Przetargi 28.02.2017 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa tłucznia kamiennego Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Plan zamówień publicznych na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 22.02.2017 Obwieszczenie o przystapieniu do przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko – Budowa dwóch budynków z przeznaczeniem na chów zwierząt w Złotopolu Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.170.17.2017-02-10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2017r Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.169.17.2017-02-10 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jadwigi w Karnkowie Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.168.17.2017-02-10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Lipno na prowadzenie zadania publicznego polegającego na Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała Nr XXII-167-17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała Nr XXII-166-17 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.165.17.2017-02-10 w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała Nr XXII-164-17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.163.17.2017-01-24 w sprawie określenia wysokości opłat w przedszkolach publicznych i innych formach wychowania Szczegóły
Akty prawne 16.02.2017 Uchwała.XXII.162.17.2017-02-10 w sprawie zniesienia nazwy ulicy Armii Czerwonej Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Szczegóły
Artykuł 27.01.2017 Informacja o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa dwóch wolnostojących wielorodzinnych budynków socjalnych o funkcji mieszkalnej Szczegóły
« 1 2 30 31 32 33 34 49 50 »