Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2016 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2015 przez Gminę Lipno Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa wieży kratowej z odgromnikiem o wysokości do 49,00 m osadzonej na fundamencie wraz z mostem kablowym – celem poprawy łączności energetycznej i poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Szczegóły
Artykuł 13.07.2016 List Prezesa KRUS do Rolników Szczegóły
Artykuł 07.07.2016 Audyt wewnętrzny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Andrzej Chojnicki Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Bogdan Wojciech Chojnacki – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Józef Marian Górnicki – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Rafał Has – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Krzysztof Sławomir Kijewski – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Jan Andrzej Kowalski – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Elżbieta Grażyna Lendecka – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Janusz Lorenc – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Krzysztof Pokłacki – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Anna Rozpędowska – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Stanisław Strużyński – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Leszek Szajgicki – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Krzysztof Sztypka – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Wacław Ziemiński – Radny Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Izabela Balcerkowska – Skarbnik Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.07.2016 Krzysztof Milak – Sekretarz Gminy Szczegóły
« 1 2 32 33 34 35 36 44 45 »