Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała.XXI.153.16.2016-12-15 w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 21.12.2016 Uchwała.XXI.152.16.2016-12-15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Lipno za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Protokół z konsultacji społecznych projektu Program Rewitalizacji dla Gminy Lipno na lata 2016-2021 Szczegóły
Przetargi 16.12.2016 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Uchwała Nr 8-DPR-2016 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Uchwała Nr 14-P-2016 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipno na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2016 Uchwała Nr 14-WPF-2016 Składu Orzekającego Nr 8 RIO w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Lipno na lata 2017 – 2025 Szczegóły
Artykuł 12.12.2016 Informacja dotycząca sposobu załatwienia petycji o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – kopalnia kruszywa Huta Głodowska Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Informacja do Petycji – Inicjatywa – Czystsze Powietrze – Dbajmy o Zdrowie i Rodzinę Szczegóły
Artykuł 08.12.2016 Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Lipno w dniu 15 grudnia 2016 r. w Radomicach Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch wolnostojących wielorodzinnych budynków socjalnych o funkcji mieszkalnej Szczegóły
Przetargi 05.12.2016 Informacja dotycząca postępowania nr RGK.271.15.2016 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych Gminy Lipno Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Stawki podatkowe na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała XX 151 z 18.11.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2016–2023 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.150.16.2016-11-18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XX-149-16 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.148.16.2016-11-18 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Zbytkowo Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.147.16.2016-11-18 w sprawie określania wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku Szczegóły
« 1 2 32 33 34 35 36 49 50 »