Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XII-76-15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lipno na rzecz dotychczasowych najemców lokali oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokal Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XI.75.15.2015-11-17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XI-74-15 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XI-73-15 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XI-72-15 Rady Gminy Lipno z dnia 17 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Lipno na lata 2013 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XI-71-15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XI.70.15.2015-11-17 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XI.69.15.2015-11.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok i zwolnień w tym Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XI.68.15.2015-11-17 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XI.67.15.2015-11-17 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XI.66.15.2015-11-17 w sprawie opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr XI-65-2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.XI.64.15.2015-11-17 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr X-63-15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2015–2023 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.X.62.15.2015-09-29 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr X-61-15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2016 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.X.60.15.2015-09-29 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała.X.59.15.2015-09-29 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno na lata 2015- Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała Nr X-58-15 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipnie Szczegóły
Akty prawne 08.06.2016 Uchwała IX 57 z 01.09.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015r Szczegóły
« 1 2 33 34 35 36 37 40 41 »