Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XX-146-16 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół, przedszkoli oraz innych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipno Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XX-145-16 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samorządowej Administracji Palcówek Oświatowych Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.144.16.2016-11-18 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.143.16.2016-11-18 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.142.16.2016-11-18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok i zwolnień w tym Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.141.16.2016-11-18 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XX.140.16.2016-11-18 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XIX.139.16.2016-09-13 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XIX-138-16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Lipno z Województwem Kujawsko – Pomorskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 55 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XIX-137-16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Lipno z Gminą Fabianki przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej i Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała.XVIII.136.16.2016-08-31 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XVIII-135-16 w sprawie zamiaru udzielenia w latach 2017-2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XVIII-134-16 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Lipnowskiemu w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XVIII-133-16 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lipno Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała.XVIII.132.16.2016-08-31 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała.XVIII.131.16.2016-08-31 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała.XVIII.130.16.2016-08-31 uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Szczegóły
Akty prawne 01.12.2016 Uchwała.XVIII.129.16.2016-08-31 uchylająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Szczegóły
Przetargi 24.11.2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Lipno z dnia 24.11.2016 r. o trzecim przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości Szczegóły
« 1 2 33 34 35 36 37 49 50 »